Małe firmy handlowe mają duże problemy z płynnością...
http://sxc.hu/
EGB Finanse sp. z o.o.

Małe firmy handlowe mają duże problemy z płynnością finansową

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tymczasem firmy handlowe stanowią aż 30% podmiotów gospodarczych w kraju, zatrudniając 1/4  wszystkich pracowników – ich stały dostęp do środków jest więc kluczowy zarówno dla stabilnego rozwoju przedsiębiorstw, jak też dla całej polskiej gospodarki. 

Ponad 3/4 małych firm czasowo bez płynności

Wraz z wakacjami rozpoczął się okres urlopowy, który tradycyjnie może obniżać obroty generowane przez część firm handlowych. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Gemius S.A. na zlecenie EGB Finanse sp. z o.o., 85% małych polskich przedsiębiorstw zmaga się z kwestią utrzymania płynności finansowej, gdy na niższe wyniki nakładają się zaległości kontrahentów w płatnościach. Taka sytuacja może poważnie wpłynąć na zdolność do regulowania własnych krótkoterminowych zobowiązań, a co za tym idzie – wiarygodność wobec partnerów biznesowych.

Handel najszybszy w windykacji

Niezakłócona płynność finansowa jest wyjątkowo ważna dla przedsiębiorców działających w handlu. Z raportu EGB Finanse sp. z o.o.** wynika, że ten sektor podejmuje działania windykacyjne wobec partnerów biznesowych szybciej niż podmioty innych branż. Aż 53% firm handlowych upomina się o swoje należności już w ciągu pierwszych 14 dni po dacie wymagalności. Dla porównania - w ten sposób postępuje o 10% mniej podmiotów usługowych. „Prawidłowość ta może mieć związek z mniejszymi marżami generowanymi przez przedsiębiorstwa handlowe i związaną z tym niższą rentownością. Kluczowe znaczenie ma wówczas pozyskiwanie funduszy niezbędnych do realizacji kolejnych zleceń” – mówi Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Finanse Sp. z o.o.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, firmy handlowe są mniej skłonne do akceptacji opóźniania zapłaty przez kontrahentów niż usługowe, jednocześnie same są mniej zdyscyplinowanymi płatnikami. Terminowo z dostawcą rozlicza się tylko co druga z nich. W przypadku sektora usług, dokonywanie płatności zgodnie z datą wyznaczoną na fakturze deklaruje blisko 70% firm usługowych.

(*) Badanie przeprowadzone na zlecenie EGB Finanse sp. z o.o. przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Gemius S.A.  w okresie 5-11 lipca 2012 r. metodą CAWI na próbie 200 mikro i małych przedsiębiorców.

(**) Badanie przeprowadzone przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Sp. z o.o. na grupie 200 mikro i małych przedsiębiorców w terminie 4 – 8 kwietnia 2013 r., metodą CAWI.

Popularność narzędzi i usług windykacyjnych

W obliczu takiej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa handlowe, aby pozyskiwać fundusze niezbędne do realizacji kolejnych kontraktów, coraz chętniej stosują rozwiązania umożliwiające im utrzymanie bieżącej płynności finansowej czy prowadzenie działań windykacyjnych we własnym zakresie. Z doświadczeń EGB Finanse sp. z o.o. wynika, że sektor ten jest drugim w kolejności (po branży transportowej) najbardziej zainteresowanym ofertą Spółki - korzysta z niej prawie co piąta firma  trudniąca się handlem.

Sprzedaj fakturę przed terminem wymagalności

Przedsiębiorcy mogą korzystać z całej gamy dostępnych na rynku narzędzi zwiększających płynność finansową. Firmy handlowe, najczęściej należące do sektora MMSP, szczególnie chętnie korzystają z możliwości sprzedaży faktury przed upływem terminu wymagalności. Takie rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza w sytuacjach, w których przedsiębiorca jest zmuszony do wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności, np. 2-miesięcznym. Długie oczekiwanie na należne środki może się bowiem negatywnie odbić na płynności finansowej, a także znacznie podnosi koszt pieniądza w jego firmie. Sprzedaż niewymagalnych faktur znacznie przyspiesza rozliczenia i zapewnia tym samym środki na dalszy rozwój.

O popularności tego narzędzia świadczą statystyki udostępnione przez EGB Finanse Sp. z o.o., które wskazują, że aż 15% wszystkich faktur zakupionych przez Spółkę, to dokumenty wystawione przez przedsiębiorstwa handlowe. Blisko 40% tych podmiotów sprzedała do EGB Finanse faktury średnio w 14. dniu przed datą wymagalności, a co trzeci przedsiębiorca zrobił to nawet 30 dni wcześniej niż data płatności wyznaczona na fakturze. Oznacza to, że firmy korzystające z tego narzędzia o dwa tygodnie lub nawet miesiąc wcześniej otrzymają środki niezbędne do realizacji kolejnych zleceń i dalszego rozwoju.

Niezbędna płynność finansowa handlu

Systematyczność przepływu środków dla zapewnienia stabilnego rozwoju firm handlowych jest bardzo istotna nie tylko dla nich samych. "Z opublikowanego w 2012 r. przez PARP "Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce" wynika, że handel ma niezwykle istotny wpływ na rozwój krajowej gospodarki. Ponad 30% polskich firm stanowią przedsiębiorstwa handlowe, które zatrudniają jedną czwartą wszystkich pracowników. To bardzo ważne, by przedsiębiorcy ci pozostawali w dobrej kondycji finansowej i mogli się rozwijać z korzyścią dla wszystkich" - tłumaczy Krzysztof Matela, Prezes Zarządu EGB Finanse Sp. z o.o.

ZDANIEM EKSPERTA

Mariola Roguska – Kopańczyk,
Dyrektor Generalny Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług

Według danych statystycznych w obrocie gospodarczym zaledwie co trzecia faktura opłacona jest w terminie. Na przestrzeni ostatnich lat moralność płatnicza w gospodarce stale spada. Ocenia się, że jedynie około 55 % należności opłacanych jest w uzgodnionym terminie i dotyczy to zarówno firm dużych, jak i sektora MSP.  

Sektor MSP jest dominujący w całkowitej liczbie firm na polskim rynku i ma istotny wpływ w tworzeniu  PKB, ale jest bardzo nieodporny na wszelkiego rodzaju niekorzystne zmiany w gospodarce m.in. zjawisko zatorów płatniczych.  Najbardziej dotkliwe jest  ono dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy za zobowiązania firmy odpowiadają całym swoim majątkiem. Dlatego w przypadku, gdy nie regulują na czas swoich zobowiązań rozpoczyna się fala ryzyka utraty płynności finansowej wśród kontrahentów. Nie dotyczy to oczywiście opłat z tytułu zobowiązań podatkowych i ZUS, które muszą być regulowane przez przedsiębiorcę na bieżąco. W przypadku opóźnień winą obarcza się przedsiębiorcę, a nie nierzetelnego kontrahenta, który nie wywiązał się ze swoich zobowiązań płatniczych. Niestety dane jednoznacznie pokazują, że część firm celowo zwleka z płatnościami, aby mieć więcej środków do dyspozycji. Tym sposobem finansują swoją bieżącą działalność gospodarczą, nadużywając tym samym zaufania swoich kontrahentów i narażając ich na ryzyko utraty płynności finansowej.

Pogarszająca się kondycja handlu drobnodetalicznego (presja dużych sieci m.in. dyskontów, słaba koniunktura w gospodarce przekładająca się na spadek konsumpcji)  znajduje odzwierciedlanie w upadłościach małych sklepów i powoduje opóźnienia w płatnościach wobec hurtowni. W przypadku mikro i małych przedsiębiorców z sektora handlu, windykacja zaległych należności wykonywana jest bardzo często we własnym zakresie. Dodatkowo – jak wynika z naszych wewnętrznych badań przeprowadzanych wśród organizacji członkowskich – kupcy starają się sprawdzać wiarygodność i wypłacalność swoich partnerów biznesowych; na bieżąco monitorować terminowość spłat i bardzo szybko podejmują działania zmierzające do odzyskania zapłat za faktury.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak zachęcić kontrahenta do zapłaty w terminie?