Łupki podobno bez podatku do 2020 roku
http://sxc.hu/
PKPP Lewiatan

Łupki podobno bez podatku do 2020 roku

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W sytuacji, kiedy firmy prowadzą kosztowną i obarczoną dużym ryzykiem działalność poszukiwawczą, przedwczesne opodatkowanie mogłoby zahamować inwestycje i rozwój branży - uważa Konfederacja Lewiatan.

Brak szczegółów propozycji ustaw

Dla firm z sektora wydobywczego ważne jest jednak poznanie szczegółowych propozycji zapisów ustawowych. Nie wiadomo bowiem, czy deklaracja o wejściu w życie przepisów odnośnie opodatkowania odnosi się do wydobycia węglowodorów ze wszystkich rodzajów złóż, czy tylko do wydobycia gazu i ropy z formacji łupkowych. Ponadto, nie jest także pewne czy podana data 2020 r. wynikała z planu wprowadzenia „wakacji podatkowych\" czy raczej oczekiwań resortu finansów, że do tego czasu wydobycie gazu łupkowego się jeszcze nie rozpocznie, a co za tym idzie nie będzie czego opodatkować. To drugie rozwiązanie byłoby z pewnością niekorzystne dla przedsiębiorców wydobywających już obecnie gaz i ropę ze złóż konwencjonalnych.

Przedsiębiorstwa czekają również na uszczegółowienie innych propozycji Ministerstwa Finansów dotyczących:

  • obniżenia stawek podatku od wydobycia węglowodorów ze złóż morskich, 
  • podwyższenia współczynnika wydatków kwalifikowanych względem przychodów kwalifikowanych w specjalnym podatku węglowodorowym, co miałoby doprowadzić do dłuższego okresu, w którym stosowana byłaby niższa 12,5 proc. stawka podatku, 
  • uproszczenia w zakresie ewidencji względem poprzedniej wersji projektu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym.


Tylko spółka akcyjna dotychczas mogła wydobywać gaz

Ważną i oczekiwaną propozycją jest złagodzenie wymogu prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej poprzez dopuszczenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niemniej, spora część inwestorów prowadzi działalność wspólnie ze swoimi partnerami biznesowymi w formie spółek osobowych, więc powyższa propozycja w dalszym ciągu będzie dla nich wiązała się z koniecznością zmiany modeli biznesowych i procesami restrukturyzacyjnymi.

Firmy z sektora wydobywczego są otwarte na dyskusję i wspólną pracę nad szczegółami propozycji ministra finansów odnośnie opodatkowania, ponieważ uważają, że tylko w takiej formule możliwy jest rozwój sektora poszukiwania, a w przyszłości wydobycia węglowodorów w Polsce, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów Skarbu Państwa i społeczności lokalnych. Pozostaje mieć nadzieję, że nowe propozycje resortu finansów będą skorelowane ze zmianami w prawie geologicznym i górniczym, które Ministerstwo Środowiska ma ogłosić 29 maja 2013 r.

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Sposób opodatkowania uwzględnia specyfikę wydobycia gazu łupkowego