Lepsza ochrona dla pracowników domowych
http://sxc.hu/

Lepsza ochrona dla pracowników domowych

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) przyjęła niedawno Konwencję w sprawie personelu domowego, zgodnie z którą pracownicy wykonujący prace domowe, mają być lepiej chronieni.

Personel domowy stanowią osoby zatrudnione jako wykonawcy różnych prac domowych dla swoich pracodawców. Do ich obowiązków należy: gotowanie, sprzątanie, opieka nad dziećmi, pranie, pomoc osobom starszym lub niepełnosprawnym oraz wykonywanie zawodu ogrodnika, szofera, czy też gospodarza domu. Tego typu zatrudnienie bywa często nielegalne, dlatego ta grupa pracowników jest w szczególności narażona na wyzysk ze strony nieuczciwych pracodawców. 


Dr Jacek Męcina, doradca zarządu PKPP Lewiatan informuje, że chodzi o rozsądne godziny pracy (co najmniej 24 godziny ciągłego odpoczynku w tygodniu), jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia i wynagrodzenia, przestrzeganie podstawowych zasad i praw pracy przez pracodawców (w tym wolności zrzeszania się i prawa do negocjacji zbiorowych).


Wśród pracowników domowych bardzo często znajdują się kobiety i dziewczęta. Taka forma zatrudnienia nie zapewnia im żadnych świadczeń pracowniczych i zdrowotnych. Jednak, jak twierdzą eksperci z PKPP Lewiatan, od niedawna praca domowa jest bardziej doceniana i szanowana przez społeczeństwo, stąd m.in. pojawiła się potrzeba wprowadzenia regulacji prawnych, które określą jasne zasady zatrudnienia na tego typu stanowiska. 


Dlatego MOP przyjęła Konwencję w sprawie Personelu Domowego, będącą zbiorem norm międzynarodowych, mających na celu poprawę warunków pracy dziesiątek milionów pracowników domowych na całym świecie. Jej przyjęcie jest bardzo ważnym elementem przyczyniającym się do zapewnienia przestrzegania praw człowieka, praw pracowniczych i praw socjalnych pracowników domowych. Konwencja jest wiążącym aktem prawnym dla wszystkich państw członkowskich, które go ratyfikowały. Nowe standardy MOP przewidują, iż personelowi domowemu na całym świecie muszą przysługiwać te same podstawowe prawa pracownicze, które dotyczą innych pracowników.

 

Ponadto, Konwencja wprowadza definicję pracy domowej jako pracy wykonywanej dla jednego lub kilku gospodarstw domowych. Zgodnie z jej treścią pracownikiem domowym nie jest osoba, która prace te wykonuje sporadycznie i nie otrzymuje za nie wynagrodzenia. Doradca zarządu PKPP Lewiatan, Jacek Męcina zwraca uwagę na szczególną ochronę pracowników, którzy ze względu na swój młody wiek, narodowość lub rodzaj wykonywanej pracy są narażeni na dodatkowe niebezpieczeństwa. Z szacunków MOP wynika, że wśród 100 mln osób na świecie, pełniących funkcje pracowników domowych (w tym pracujących na czarno), aż 83 proc. stanowią kobiety i dziewczęta. 


Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 217 głosów
43%

przez telefon

93 głosów
54%

z komputera

117 głosów
1%

w oddziale w banku

2 głosów
2%

na poczcie lub w punktach opłat

5 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także