Kwartalne rozliczenie VAT nie tylko dla „małych...
http://sxc.hu/

Kwartalne rozliczenie VAT nie tylko dla „małych podatników”

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kwartalne rozliczenie podatku VAT może stanowić pewne uproszczenie choć nie dla każdego będzie korzystne. Jest to dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy regularnie mają VAT do zapłaty, nie wykazują natomiast kwot do zwrotu. Pozwoli im to na wyliczanie podatku raz na kwartał i z tą częstotliwością również złożą deklarację.

Nie tylko dla małych podatników VAT

W przypadku tzw. małych podatników kwartalne rozliczenie VAT związane jest z metodą kasową. Wybór tej formy rozliczeń oznacza to, że są oni zobowiązani do składania stosownej dokumentacji podatkowej do organu podatkowego kwartalnie, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale i w tym terminie rozliczają również podatek.

Dla przypomnienia, status małego podatnika przysługuje tym przedsiębiorcom, u których sprzedaż, zawierająca wliczoną już kwotę podatku VAT, nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty równowartości 1 200 000 euro. Górny limit sprzedaży za rok 2011 uprawniający do uznania za małego podatnika wynosi zatem 5 324 000 zł.

Warto również podkreślić, że w odniesieniu do osób prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów, zleceniobiorców lub innych osób świadczących usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – status małego podatnika dotyczy tych,
u których kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła równowartości 45 000 euro, czyli 200 000 zł.

Pozostali podatnicy również mogą składać deklaracje kwartalne ale zobowiązani są do wpłacania zaliczek na podatek za pierwsze dwa miesiące kwartału.

Zaliczki co miesiąc

Analizując system kwartalnego rozliczenia podatku od towarów i usług, nie sposób pominąć kwestii związanych z podatkiem należnym, który podatnicy zobowiązani są wpłacać do organu podatkowego w formie zaliczek. W zależności od tego, czy dotyczą one:

• pierwszego kwartału po zmianie formy rozliczania z miesięcznej na kwartalną,
• kolejnych kwartalnych okresów rozliczeniowych,
• rozpoczęcia prowadzenia działalności,

sposoby dokonywania wpłat różnią się od siebie. Generalnie można jednakże przyjąć, że kwoty zaliczek podlegają wpłatom jedynie wówczas, gdy w deklaracji VAT za poprzedni kwartał wykazana została kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego. W przeciwnym razie przyjmuje się, że zobowiązanie to było zerowe. W takiej sytuacji podatnik nie ma obowiązku wpłacania zaliczek w następnym kwartale. Może natomiast dobrowolnie dokonywać wpłat na podstawie faktycznego rozliczenia VAT za te miesiące, jeżeli z rozliczenia tego wynika zobowiązanie podatkowe.

Poinformowanie fiskusa warunkiem kwartalnego rozliczenia VAT

Podatnicy zdecydowani, aby kwartalnie rozliczać VAT, zobowiązani są złożyć pisemne zawiadomienie o swoim wyborze do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Mają na to czas do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który po raz pierwszy zostanie złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

W przypadku rozpoczęcia wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT koniecznym jest złożenie wspomnianego zawiadomienia w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności.

Oznacza to, że podatnicy, którzy zamierzają rozliczyć pierwszy kwartał, przy zastosowaniu zasad metody kwartalnego rozliczenia podatku od towarów i usług, zobowiązani byli złożyć w organie podatkowym stosowne zawiadomienie do 25 lutego 2012 r. Jeżeli tego nie zrobili, kwartalne rozliczenie VAT będą mogli zastosować dopiero od 2 kwartału roku, składając pisemne zawiadomienie do 25 maja.

Istotnym wydaje się również, aby wspomnieć o tym, że wybór rozliczenia kwartalnego przez podatnika VAT powinien być konsekwentnie realizowany. Dopiero po roku będzie możliwa zmiana zasad rozliczeń podatkowych z tytułu VAT.

Deklaracje podatkowe

Deklaracje za okresy kwartalne przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na kwartalne rozliczanie podatku VAT, zobowiązani są składać do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale, którego one dotyczą. W tym celu przewidziane zostały 2 rodzaje formularzy rozliczeniowych. Podstawowym drukiem jest VAT-7D. W przypadku małych podatników VAT, koniecznym jest wypełnienie formularza VAT-7K.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Pakiet ustaw deregulacyjnych powinien ograniczyć zatory płatnicze w firmach