Księga przychodów i rozchodów – kto musi ją...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Księga przychodów i rozchodów – kto musi ją prowadzić?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Dla kogo PKPiR?


Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest metodą rozliczania się z urzędem skarbowym dostępną dla określonych kategorii podatników. KPiR mogą prowadzić podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz spółki cywilne i jawne osób fizycznych a także spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się na zasadach ogólnych lub liniowo. Warunkiem jest nieprzekroczenie limitu 5 092 440 zł zł przychodów (1 200 000 x 4,2437 zł w 2015 roku). Gdy limit ten zostanie przekroczony, powstaje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości w formie ksiąg rachunkowych. 

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów są zobowiązani podatnicy wykonujący swoją działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar jej prowadzenia, duchowni, którzy zrezygnowali z rozliczania się ryczałtem, a także rolnicy prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli przychód z tej działalności nie przekracza 10 tys. zł. 

Podatnicy, którzy zobligowali się do rozliczania podatku ryczałtem, nie muszą prowadzić księgi. Z prowadzenia jej są również zwolnieni podatnicy wykonujący usługi przewozu osób i towarów za pomocą wyłącznie taboru konnego, adwokaci wykonujący swój zawód wyłącznie w zespołach adwokackich, a także osoby, które dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności gospodarczej. 

W wyjątkowych okolicznościach naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić podatnika z prowadzenia księgi lub wykonywania niektórych czynności związanych z jej prowadzeniem. Może być to związane z wiekiem bądź stanem zdrowia podatnika albo rodzajem i rozmiarem prowadzonej działalności. Zwolnienie odbywa się na wniosek podatnika. Musi on zostać złożony przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, którego ma dotyczyć zwolnienie, a w przypadku rozpoczęcia działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi, w terminie 14 dni od daty, kiedy powstał ten obowiązek. 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: czynny żal 2022 – szykują się zmiany!