Kres kreatywnej księgowości ministra Rostowskiego? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
sondaż 54 głosów
15%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
61%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

33 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

13 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Kres kreatywnej księgowości ministra Rostowskiego?
KS
Ministerstwo Finansów
Pracodawcy RP

Kres kreatywnej księgowości ministra Rostowskiego?

Podziel się tym artykułem:   

Zadłużenie polskiego sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrosło w pierwszym kwartale 2013 r. o 3,5 proc. Ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski podkreśla, że oficjalny poziom państwowego długu publicznego utrzymuje się poniżej drugiego progu ostrożnościowego (55 proc. PKB) już tylko sztucznie, jedynie dzięki zabiegom księgowym.  

Większe obciążenia dla firm i cięcie wydatków na inwestycje to błędne rozwiązanie

Pracodawcy RP od wielu lat przypominają o konieczności przeprowadzenia reformy finansów. Niestety, kolejne rządy, prowadząc procykliczną politykę fiskalną, doprowadziły do tego, iż  dług publiczny jest dziś na niebezpiecznie wysokim poziomie. – Często problem ten próbuje się rozwiązać w najłatwiejszy sposób, czyli zwiększając obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, a także ograniczając prorozwojowe wydatki inwestycyjne. Na dłuższą metę to jednak droga donikąd – uważa ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

Reguły fiskalne zdyscyplinują budżet

Jego zdaniem okres spowolnienia gospodarczego nie jest co prawda najlepszym momentem na konsolidowanie finansów publicznych, lecz w obecnej sytuacji nie ma  innego wyjścia. Zdając sobie z tego sprawę, Ministerstwo Finansów rozpoczęło właśnie prace nad projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zakładającym wprowadzenie bardziej rozbudowanych reguł fiskalnych. – Pozwoliłyby one na zdyscyplinowanie finansów publicznych w dobrych czasach, umożliwiając zmniejszenie poziomu zadłużenia, a równocześnie zapobiegłyby konieczności chaotycznego cięcia wydatków lub podnoszenia podatków w momencie wystąpienia trudności gospodarczych – uważa Kozłowski.

Ekspert Pracodawców RP pozytywnie ocenia m.in. propozycję objęcia restrykcjami znacznie większej liczby kategorii wydatków sektora finansów publicznych, niż dotychczas. – Nowe zasady zmusiłyby rządzących do prowadzenia bardziej zrównoważonej polityki fiskalnej - twierdzi Kozłowski, dodając, iż szczegółowe mechanizmy funkcjonowania stabilizującej reguły wydatkowej powinny być przedmiotem dalszej dyskusji.

Trzeba ominąć obecne zapisy ustawy o finansach publicznych

Kozłowski dodaje, że przedstawienie projektu w tym momencie można też wiązać z chęcią ominięcia obecnych zapisów ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi, w przypadku przekroczenia pierwszego progu ostrożnościowego, relacja deficytu budżetu państwa do jego dochodów nie może wzrastać w kolejnych latach.

Projektowane rozwiązania mają zostać przyjęte jeszcze przed końcem roku, ograniczając wzrost wydatków budżetowych w 2014 r.

 

 

 

Podziel się tym artykułem: