Kres kreatywnej księgowości ministra Rostowskiego?
Ministerstwo Finansów
Pracodawcy RP

Kres kreatywnej księgowości ministra Rostowskiego?

Większe obciążenia dla firm i cięcie wydatków na inwestycje to błędne rozwiązanie

Pracodawcy RP od wielu lat przypominają o konieczności przeprowadzenia reformy finansów. Niestety, kolejne rządy, prowadząc procykliczną politykę fiskalną, doprowadziły do tego, iż  dług publiczny jest dziś na niebezpiecznie wysokim poziomie. – Często problem ten próbuje się rozwiązać w najłatwiejszy sposób, czyli zwiększając obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, a także ograniczając prorozwojowe wydatki inwestycyjne. Na dłuższą metę to jednak droga donikąd – uważa ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski.

Reguły fiskalne zdyscyplinują budżet

Jego zdaniem okres spowolnienia gospodarczego nie jest co prawda najlepszym momentem na konsolidowanie finansów publicznych, lecz w obecnej sytuacji nie ma  innego wyjścia. Zdając sobie z tego sprawę, Ministerstwo Finansów rozpoczęło właśnie prace nad projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych, zakładającym wprowadzenie bardziej rozbudowanych reguł fiskalnych. – Pozwoliłyby one na zdyscyplinowanie finansów publicznych w dobrych czasach, umożliwiając zmniejszenie poziomu zadłużenia, a równocześnie zapobiegłyby konieczności chaotycznego cięcia wydatków lub podnoszenia podatków w momencie wystąpienia trudności gospodarczych – uważa Kozłowski.

Ekspert Pracodawców RP pozytywnie ocenia m.in. propozycję objęcia restrykcjami znacznie większej liczby kategorii wydatków sektora finansów publicznych, niż dotychczas. – Nowe zasady zmusiłyby rządzących do prowadzenia bardziej zrównoważonej polityki fiskalnej - twierdzi Kozłowski, dodając, iż szczegółowe mechanizmy funkcjonowania stabilizującej reguły wydatkowej powinny być przedmiotem dalszej dyskusji.

Trzeba ominąć obecne zapisy ustawy o finansach publicznych

Kozłowski dodaje, że przedstawienie projektu w tym momencie można też wiązać z chęcią ominięcia obecnych zapisów ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi, w przypadku przekroczenia pierwszego progu ostrożnościowego, relacja deficytu budżetu państwa do jego dochodów nie może wzrastać w kolejnych latach.

Projektowane rozwiązania mają zostać przyjęte jeszcze przed końcem roku, ograniczając wzrost wydatków budżetowych w 2014 r.

 

 

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 211 głosów
44%

przez telefon

92 głosów
53%

z komputera

112 głosów
1%

w oddziale w banku

2 głosów
2%

na poczcie lub w punktach opłat

5 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także