Kredyty ze wsparciem: Mniejsze ryzyko banków nie zawsze...
http://sxc.hu/
Tax Care

Kredyty ze wsparciem: Mniejsze ryzyko banków nie zawsze przekłada się na lepsze warunki dla klientów

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Gwarancje de minimis, oferowane obecnie przedsiębiorcom przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem 20 banków, są korzystnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zaciągnąć kredyt obrotowy, ale nie mają odpowiedniego zabezpieczenia - gwarancja zwiększa ich szanse na uzyskanie bankowego finansowania. Gwarancja jest też korzystna dla współpracujących z BGK banków kredytujących, powoduje bowiem, że udzielane przez nie kredyty obrotowe nie obciążają ich kapitałów w części, którą obejmuje gwarancja (do 60% kredytu), nie muszą również tworzyć rezerw od gwarantowanej części kredytów. Jednocześnie banki zyskują ochronę przed ryzykiem kredytowym o bardzo wysokiej wiarygodności i w razie problemów ze spłatą kredytu przez przedsiębiorcę zaległa kwota jest im wypłacana przez BGK zaledwie w ciągu 15 dni.

Mniej ryzykowny kredyt, lepsze warunki?

Wydaje się, że dużo mniejsze ryzyko kredytowe powinno spowodować, że banki współpracujące z BGK w zakresie gwarancji de minimis będą bardziej skłonne do pożyczania pieniędzy na atrakcyjniejszych dla przedsiębiorców warunkach (pomijając samą gwarancję) – udzielając kredytu obrotowego na przykład firmom z krótkim rynkowym stażem czy oferując niższe oprocentowanie takiego kredytu w porównaniu z pożyczkami nieobjętymi gwarancją. - Przedsiębiorcy mogą też otrzymać większą, nawet o połowę, kwotę kredytu niż przy standardowym finansowaniu, natomiast marża powinna być o kilka punktów procentowych niższa – uważa Michał Knitter, dyrektor departamentu produktów Idea Bank. Z najnowszej ankiety Tax Care, której wyniki prezentujemy w kolejnym materiale z cyklu „Kredyty ze wsparciem”, wynika jednak, że nie wszystkie banki podeszły do kredytów z gwarancją de minimis w taki sposób.

Kredyty bez stażu tylko w kilku bankach

W ankiecie Tax Care wzięło udział 15 spośród 20 banków współpracujących z BGK. Z kolei wśród tych 15 banków zaledwie kilka deklaruje, że udzieli kredytu obrotowego z gwarancją de minimis przedsiębiorcom bez żadnego rynkowego stażu (Bank Polskiej Spółdzielczości, Idea Bank, ING Bank Śląski, PKO BP). Większość banków (BGŻ, Bank Millennium, BOŚ, BZ WBK, Getin Noble Bank, mBank i Multibank) wymaga od przedsiębiorców minimum rocznego stażu, jeden (Raiffeisen Polbank) – 18-miesięcznego, a trzy banki (Toyota Bank, Citi Handlowy i Deutsche Bank PBC) – aż dwóch lat prowadzenia działalności.

Banki, w których można starać się o kredyty obrotowe z gwarancją de minimis (PLD, czyli Porfelowa Linia Gwarancyjna de minimis)

Alior Bank, Bank BGŻ, Bank Handlowy w Warszawie, Banki Spółdzielcze i Bank BPS, Banki Spółdzielcze i SGB-Bank, Bank Millennium, Bank Pekao SA, Bank Zachodni WBK, BOŚ Bank, BRE Bank, Deutsche Bank PBC, FM Bank, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Invest Bank, Krakowski Bank Spółdzielczy, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska, Toyota Bank.

W naszej ankiecie zapytaliśmy banki wprost, na jakie dodatkowe korzyści – oprócz samej gwarancji – może liczyć przedsiębiorca zaciągający kredyt z gwarancją de minimis. Innymi słowy – czym różni się taki kredyt od standardowego. Jedne z najlepszych warunków deklaruje Idea Bank, który zapewnia, że obniży oprocentowanie kredytu z gwarancją de minimis nawet o 5 pkt. proc. w stosunku do zwykłej pożyczki, a sam kredyt będzie mógł być do 50% wyższy niż w standardzie. Na niższą marżę mogą również liczyć klienci Banku Polskiej Spółdzielczości (o 0,5 pkt proc.), a także BZ WBK, mBank, Multibanki PKO BP (banki te podały jednak żadnych konkretów). Z kolei możliwość uzyskania wyższej kwoty kredytu deklarują także: Bank BGŻ, Bank Millennium, Citi Handlowy, mBank, Multibank i Raiffeisen Polbank. Żadnych różnic w porównaniu ze standardową ofertą, za wyjątkiem samej gwarancji, nie wskazały natomiast: Bank Ochrony Środowiska, Deutsche Bank PBC, ING Bank Śląski oraz Toyota Bank.  

Gwarancja de minimis

• * jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy
• * nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego
• * nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym
• * jest zabezpieczona wekslem in blanco przedsiębiorcy
• * udzielona w 2013 r. jest bezkosztowa, za drugi rok przedsiębiorca zapłaci prowizję w wysokości 0,5% gwarancji

Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie spłaci go w terminie. Wtedy spłaty kredytu dokonuje gwarant, czyli BGK. Przedsiębiorca musi zwrócić odpowiednią kwotę wraz z odsetkami, ale rozlicza się z tych zobowiązań już nie z bankiem kredytującym, tylko z gwarantem.

Źródło: BGK

Gwarancja de minimis dotyczy maksymalnie 60% kwoty zaciąganego kredytu obrotowego, co oznacza, że niezależnie od gwarancji bank może zażądać innych zabezpieczeń pozostałych 40% kredytu. Część banków nie zdecydowała się jednak na takie rozwiązanie – dodatkowych zabezpieczeń dla części kredytu nieobjętej gwarancją nie wymagają: Bank BGŻ (ale tylko dla nowych klientów wnioskujących o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym), Bank BPS (ale w zależności od rodzaju kredytu obrotowego), Citi Handlowy, Idea Bank, mBank, Multibank i Raiffeisen Polbank.


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kredyty ze wsparciem: Gwarancja de minimis szansą dla firm bez stażu