Kredyty ze wsparciem: Gwarancja de minimis tylko dla...
http://sxc.hu/
Tax Care

Kredyty ze wsparciem: Gwarancja de minimis tylko dla solidnych kredytobiorców

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Problemy mogą pojawić się np. wtedy, jeśli przedsiębiorca korzystał w ostatnich dwóch latach z jednorazowej amortyzacji czy zwolnienia podatkowego – ostrzega Tax Care.

Kredyty obrotowe z gwarancją de minimis, finansujące bieżącą działalność i pomagające przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej, są dobrym rozwiązaniem dla firm dopiero rozpoczynających działalność lub niedysponujących odpowiednimi zabezpieczeniami. Z założenia przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, nie oznacza to jednak, że wszystkie firmy należące do tych grup otrzymają kredyt z gwarancją de minimis. W ramach kolejnego materiału z cyklu „Kredyty ze wsparciem” Tax Care wskazuje, którzy dokładnie przedsiębiorcy mają szansę na uzyskanie korzystnej pożyczki z gwarancjami Skarbu Państwa.

Mikroprzedsiębiorca – zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro

Mały przedsiębiorca – zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro

Średni przedsiębiorca – zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro

Źródło: BGK

Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu obrotowego w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie spłaci go w terminie. Wtedy spłaty kredytu dokonuje gwarant, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego, który ma obecnie podpisane umowy z 19 bankami w Polsce. Przedsiębiorca musi i tak zwrócić odpowiednią kwotę wraz z odsetkami, ale rozlicza się z tych zobowiązań już z gwarantem. Kredyt z gwarancją de minimis jest więc korzystny i dla banków współpracujących w tym zakresie z BGK (ponoszą mniejsze ryzyko), i dla przedsiębiorcy (gwarancja umożliwia łatwiejsze zaciągnięcie kredytu i daje szansę na wynegocjowanie lepszych warunków kredytu, np. niższej marży). Należy jednak pamiętać, że sama procedura udzielania kredytów z gwarancją de minimis będzie podobna, jak w przypadku standardowych pożyczek.

- Przy udzielaniu kredytu z gwarancją de minimis bank stosuje standardową procedurę badania zdolności kredytowej, dzięki tej gwarancji może jednak udzielić wyższego finansowania – wyjaśnia Michał Knitter, dyrektor departamentu produktów w Idea Banku, jednym z banków, które udzielają kredytów z gwarancjami de minimis. Prześledźmy to na przykładzie. - Przedsiębiorca Jan Kowalski uzyskuje ze swojej działalności gospodarczej dochód umożliwiający mu zaciągnięcie kredytu na kwotę 300 tys. zł. Niestety, nie dysponuje zabezpieczeniem, np. nieobciążoną nieruchomością, jakie mógłby przedstawić w banku. W tej sytuacji bank mógłby pożyczyć, ale np. tylko 200 tys. zł. Dzięki zastosowaniu gwarancji de minimis może jednak podnieść kwotę kredytu np. do 250 tysięcy – mówi Michał Kintter.

Aby otrzymać kredyt z rządowym wsparciem trzeba spełnić pewne warunki. W trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego przedsiębiorca nie może m.in. znajdować się w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów, a w okresie 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o udzielenie kredytu nie może mieć w banku kredytującym zadłużenia przeterminowanego o więcej niż 30 dni i w kwocie przekraczającej 500 złotych. Poza tym przedsiębiorca, którzy korzystał wcześniej z innego rodzaju pomocy de minimis (na przykład zwolnienie podatkowe, rozłożenie zaległości ZUS czy dokonanie jednorazowej amortyzacji) musi pamiętać, że maksymalna wysokość gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, jaką firma otrzymała w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis w tych latach nie może przekroczyć 200 tys. euro (dla przedsiębiorstwa działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro) – łącznie z kwotą gwarancji, o którą się ubiega.

Banki, w których można starać się o kredyty obrotowe z gwarancją de minimis (PLD, czyli Porfelowa Linia Gwarancyjna de minimis)

Alior Bank, Bank BGŻ, Bank Handlowy w Warszawie, Banki Spółdzielcze i Bank BPS, Banki Spółdzielcze i SGB-Bank, Bank Millennium, Bank Pekao SA, Bank Zachodni WBK, BOŚ Bank, BRE Bank, FM Bank, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Invest Bank, Krakowski Bank Spółdzielczy, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska, Toyota Bank. 

Przewidziano także wykluczenia branżowe – gwarancja de minimis nie może być przyznawana między innymi przedsiębiorcom działającym w sektorze rybołówstwa i sektorze węglowym, a także prowadzącym działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego, którzy chcieliby za pomocą kredytu z gwarancjami de minimis sfinansować zakup pojazdów przeznaczonych do transportu (środki nie mogą być również przeznaczone na spłatę rat leasingu takich pojazdów).

Wniosek o gwarancję przedsiębiorca składa bezpośrednio w banku współpracującym z BGK, w którym ubiega się o kredyt. Jest on rozpatrywany wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu.


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Kredyty ze wsparciem: firmowe inwestycje zabezpieczy poręczenie