Kredyt z gwarancją de minimis szansą dla początkujących...
sxc.hu
Tax Care

Kredyt z gwarancją de minimis szansą dla początkujących firm

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kredyty obrotowe i inwestycyjne z gwarancjami de minimis to rządowe wsparcie dla mikro, małych i średnich firm. Gwarancje de minimis oferowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem innych banków. Według danych BGK, do tej pory z gwarancji de minimis o wartości 8,4 mld zł skorzystało 45 tysięcy przedsiębiorców, którym udzielono kredyty na prawie 15 mld zł (program wystartował wiosną 2013 r.). Z badania ankietowego przeprowadzonego wśród firm wynika, że aż 88% z nich, w wyniku kredytu z gwarancją, utrzymało lub poprawiło swoją pozycję rynkową, a 83% - utrzymało zatrudnienie (w tym ograniczyło zwolnienia). 1/3 badanych przedsiębiorców zanotowała wzrost zatrudnienia w firmie od momentu pozyskania kredytu z gwarancją de minimis, a ponad połowa firm poprawiła swoją płynność finansową na tyle, by móc poczynić nowe inwestycje.

Banki, w których można starać się o kredyty z gwarancją de minimis:

 • Alior Bank,
 • Bank BGŻ,
 • Bank Handlowy w Warszawie,
 • BNP Paribas Bank,
 • BOŚ Bank,
 • Bank BPH,
 • BPS,
 • BZ WBK,
 • Deutsche Bank PBC,
 • FM Bank,
 • Getin Noble Bank,
 • Idea Bank,
 • ING Bank Śląski,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • mBank, Millennium,
 • Bank Pekao SA,
 • PKO BP,
 • Raiffeisen Bank Polska,
 • SGB-Bank,
 • Toyota Bank Polska


Gwarancja de minimis zabezpiecza spłatę kredytu w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie spłaci go w terminie. Wtedy spłaty kredytu dokonuje gwarant, czyli BGK. Przedsiębiorca nie zostaje jednak zwolniony z odpowiedzialności finansowej – musi zwrócić odpowiednią kwotę wraz z odsetkami, tyle że rozlicza się z tych zobowiązań już nie z bankiem kredytującym, tylko z gwarantem. Kredyt z gwarancją de minimis jest więc korzystny i dla banków współpracujących w tym zakresie z BGK (ponoszą mniejsze ryzyko), i dla przedsiębiorcy (gwarancja umożliwia łatwiejsze zaciągnięcie kredytu i daje szansę na wynegocjowanie lepszych warunków kredytu, np. niższej marży, banki są także bardziej skłonne pożyczyć pieniądze nawet firmom z krótkim stażem i z krótką historią kredytową lub bez odpowiednich zabezpieczeń).

Gwarancja de minimis zabezpieczająca kredyt obrotowy
 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy
 • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym
 • jest zabezpieczona wekslem in blanco przedsiębiorcy
 • udzielona w 2013 r. – w pierwszym roku bezpłatna, za drugi rok przedsiębiorca płaci prowizję w wysokości 0,5% gwarancji


Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystywane do zapłaty faktur za zakupione towary i usługi, podatków czy składek ZUS, a także do zapłaty innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Środki z kredytu obrotowego mogą być przeznaczane również na finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa takich jak nakłady na odtworzenie lub zwiększenie majątku trwałego czy finansowanie VAT od inwestycji. Kredyt obrotowy może być udzielony jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa lub jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.

Gwarancja de minimis zabezpieczająca kredyt inwestycyjny

 • jest udzielana na okres maksymalnie 99 miesięcy
 • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu inwestycyjnego
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem inwestycyjnym
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy
 • stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym


Środki z kredytu inwestycyjnego mogą być przeznaczane na finansowanie takich inwestycji jak np. zakup samochodów, maszyn, urządzeń oraz zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

Źródło: BGK

Maksymalna wysokość gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, jaką firma otrzymała w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis w tych latach nie może przekroczyć 200 tys. euro (dla przedsiębiorstwa działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro) – łącznie z kwotą gwarancji, o którą ubiega się przedsiębiorca.

 • Mikroprzedsiębiorca – zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro
 • Mały przedsiębiorca – zatrudnia mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro
 • Średni przedsiębiorca – zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro


Źródło: BGK

Wniosek o gwarancję przedsiębiorca składa bezpośrednio w banku współpracującym z BGK, w którym ubiega się o kredyt. Jest on rozpatrywany wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu.


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Taxcare.pl 

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Gwarancje de minimis cieczą się dużym zainteresowaniem