Krajowa Izba Gospodarcza proponuje powołanie krajowego...
http://sxc.hu/

Krajowa Izba Gospodarcza proponuje powołanie krajowego "admina"

Wszelkie działania związane z informatyzacją, rozwojem społeczeństwa informacyjnego i innowacjami powinny być koordynowane przez jeden ośrodek, uważa Krajowa Izba Gospodarcza i proponuje powołanie w tym celu instytucji krajowego "admina". 

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tempo procesu informatyzacji państwa i budowy e-administracji, pomimo widocznych od kilku lat postępów, nadal odbiega od oczekiwań środowiska przedsiębiorców i społeczeństwa. Według Krajowej Izby Gospodarczej, jedną z przyczyn jest m.in. brak spójnej strategii tworzenia systemu informacyjnego państwa, koordynacji prac nad projektami informatycznymi, wdrażaniem zasad interoperacyjności, koordynacją inwestycji oraz usuwaniem barier prawnych. Skutek? Informatyzacja administracji odbywa się w sposób nieuporządkowany, poprzez budowę niezależnych systemów informatycznych na szczeblu centralnym i lokalnym. Problemem jest także brak wykwalifikowanej kadry administracyjnej mogącej zapewnić efektywne wdrożenia narzędzi e-administracji (potrzeba identyfikacji potrzeb edukacyjnych i ich zaspokojenie). Rozwój informatyzacji hamuje również brak skutecznej współpracy pomiędzy administracją, a sektorem publicznym (między innymi współpraca przy e-Inclusion).

 


Krajowa Izba Gospodarcza proponuje podjęcie działań usprawniających informatyzację kraju i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wśród nich znajdują się m.in.: badanie efektywności wykorzystania środków na informatyzację (wypracowanie benchmarków), deregulacja przepisów w celu umożliwienia efektywnego korzystania z funkcjonalności oferowanych przez systemy informatyczne, wprowadzenie centralnego rejestru systemów i projektów informatycznych realizowanych z pieniędzy publicznych czy wreszcie zapewnienie równomiernego rozwoju informatycznego na poziomie publicznym oraz społecznym.

 


Zdaniem KIG, warto także zastanowić się nad utworzeniem ośrodka koordynującego działania związane z informatyzacją. W strukturach rządowych wielu krajów unijnych są dedykowane ministerstwa koordynujące kwestie informatyzacji oraz innowacyjności W wielu krajach jest dokonany podział kompetencji pomiędzy działaniami dla obywatela i przedsiębiorcy.

 


 „Przy konstruowaniu rządu, po jesiennych wyborach  przyszły premier powinien dobrze się zastanowić nad rolą nowych technologii, informatyki, komunikacji, innowacji czy e-administracji w strategii rządu. Będzie miał do podjęcia trudną decyzję. Trwają spory dotyczące standardów w teleinformatyce. Państwo realizuje szereg strategii społeczeństwa informacyjnego budując kolejne systemy, a przy okazji sporo emocji budzą zamówienia publiczne i zamieszanie z nimi związane. Rywalizują w tej materii liczne grupy interesów. W tej sytuacji brak przywództwa w obszarze informatyzacji państwa trzeba uznać za sytuację niekorzystną. Aby system działał,  potrzebuje swego „admina”  – mówi Jacek Czech, Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej.

 


Źródło: www.kig.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Deszcz pieniędzy dla Polski na informatyzację życia aż do 2020 roku