Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 50 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

7 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

31 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

12 głosów
Kalendarz podatnika
Koszty dojazdu na zabiegi odliczone od podatku
Redakcja
http://sxc.hu/

Koszty dojazdu na zabiegi odliczone od podatku

Podziel się tym artykułem:   

Wydatki wynikające z przewozu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne mogą być odliczone od podatku. Do takiej czynności mają prawo osoby niepełnosprawne w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej dotyczą osób niepełnosprawnych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do jednej z tych grup.  Z ulgi mogą skorzystać również dzieci niepełnosprawne (poniżej 16 roku życia). Jej zastosowanie jest słuszne w przypadku koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, których wysokość nie przekracza w roku podatkowym 2 280 zł.

 

Odliczeniu podlegają wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do jednej z powyższych grup.
Ustawodawca podzielił wydatki na dwie grupy wśród których wyróżnia wydatki limitowane i nielimitowane. W przypadku tej drugiej grupy, odliczeniu podlega całość kwoty wydatkowanej na odpłatny i jednocześnie konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego.     

 

Niemniej, należy pamiętać, że takie wydatki powinny zostać udokumentowane za sprawą faktury lub rachunku.

 

Druga grupa, którą wyszczególnił ustawodawca dotyczy wydatków limitowanych do 2 280 zł rocznie ponoszonych w związku z używaniem samochodu osobowego, będącego własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej zaliczonej do grupy inwalidztwa I lub II.

 

Zarówno w pierwszej jak i w drugiej sytuacji samochód powinien być wykorzystywany w celu przewozu niepełnosprawnego na niezbędne zabiegi. Nie jest konieczne udokumentowanie tych wydatków fakturą VAT lub rachunkiem, jednak podatnicy mogą zostać poproszeni m.in. o przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu, który stwierdza, że używany samochód jest jego własnością lub zaświadczenie o przebytych zabiegach leczniczo-rehabilitacyjnych.


Podziel się tym artykułem: