Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Koszty uzyskania przychodów z umowy o pracę możesz...
http://sxc.hu/

Koszty uzyskania przychodów z umowy o pracę możesz podwyższyć

Jeżeli pracujesz na umowę o pracę koszt uzyskania przychodu jest określony we wskazanych w ustawie kwotach. Ale uwaga, gdy dojeżdżasz do pracy np. środkami komunikacji miejskiej albo pociągiem i posiadasz imienny bilet okresowy a Twoje wydatki na ten cel były wyższe niż wskazane w ustawie możesz uwzględnić faktycznie wydaną kwotę.

Koszty podatkowe to kategoria wydatków ponoszonych nie tylko przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, ale także przez osoby zatrudnione. Sposób ustalania wartości kosztów podatkowych, warunkujących obniżenie podstawy opodatkowania dochodu uzyskanego z stosunku pracy jest uzależniony od ilości miejsc, w których pracownik jest zatrudniony a także czy mieszka w tej samej miejscowości co pracuje.

Koszt to wskazana w ustawie kwota

Koszt podatkowy w przypadku określania wartości zobowiązania podatkowego z tytułu pracy, z tytułu stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej jest przyjęcie odpowiednie kwoty przedstawionej w art. 22 ustawy o PIT. Istotnym wydaje się, że podane limity, często nazywane jako koszty pracownicze, stanowią swojego rodzaju wartości uniwersalne dla wszystkich podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub wskazanych pozostałych stosunków służbowych.

Ilość etatów a także miejsce wykonywania pracy ma znaczenie

Podatnik ustalając wysokość ponoszonych przez siebie wydatków traktowanych jako koszty uzyskania przychodu powinien pamiętać o tym, że w dużym stopniu wartości te zależą od ilość etatów, a także od miejsca, w którym wykonywana jest praca. W bieżącym roku, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązują przedstawione w poniższej tabeli limity do których ponoszone przez zatrudnionego koszty kwalifikowane są jako koszty podatkowe.

bbbb-623

Koszt może być wyższy, gdy wyższy był wydatek na dojazd do pracy

Należy pamiętać, że istnieje możliwość podwyższenia wartości ogólnie przyjętych kosztów uzyskania przychodu, a tym samym obniżenia wartości zobowiązania podatkowego. Możliwość taka jest przewidziana jednak tylko dla osób dojeżdżających do pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Aby móc zastosować tego rodzaju korektę kosztów pracowniczych, podatnik zobowiązany jest uwzględnić te wydatki w faktycznej wysokości, w momencie wypełniania deklaracji podatkowej na koniec roku.

Uwaga! Warunkiem koniecznym takiego zabiegu jest ich udokumentowanie, wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dorota Kępka, księgowa Tax Care
www.taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Zainteresuje cię także