Koszty pracy w Polsce będą nadal rosnąć
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Koszty pracy w Polsce będą nadal rosnąć

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Ponadto na wyższe koszty zatrudnienia pracowników wpływa wzrost płacy minimalnej, co skutkuje większymi obciążeniami w postaci składek na ZUS i podatków. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa na interpelację nr 27941.


Przedsiębiorcy zawsze narzekają


Resort zauważa jednak, że aktualnie zarówno wzrost gospodarczy Polski, jak i wydajność pracy mierzona jako wartość PKB przypadająca na jedną przepracowaną godzinę, stoją na niskim poziomie. Z danych OECD wynika, że w 2012 r. nasz kraj osiągnął 61 proc. średniej wydajności pracy wśród wszystkich państw należących do tej organizacji, a jedynie 53 proc. wydajności członków strefy euro.


Jednocześnie zdaniem Ministerstwa, koszty pracy bez względu na ich wysokość zawsze będą uważane przez firmy za zbyt duże, szczególnie te, które odczuwają spadek zysków z powodu pogorszenia koniunktury. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że wyższe koszty pracy wynikające ze wzrostu wynagrodzeń przekładają się na zwiększony popyt na oferowane przez nich towary i usługi, co w konsekwencji oznacza wzrost ich dochodów.


Wysokość kosztów pracy w Polsce nie odbiega od innych krajów UE


Według danych Eurostatu, w UE około 23,7 proc. kosztów pracy stanowią pozapłacowe koszty, a w Polsce 16,7 proc. Z kolei pod względem udziału wynagrodzeń w ogólnym koszcie pracy, nasz kraj z wartością 83,3 proc. znajduje się ponad unijną średnią. Oznacza to, że wysokość zarobków w całkowitym koszcie pracy, w porównaniu do innych państw Wspólnoty jest stosunkowo wysoka – wynosi 76 proc.


Ponadto stopa procentowa składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce, od 15 lat kształtuje się mniej więcej na tym samym poziomie:

  • w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 30 czerwca 2007 r., składki na ubezpieczenia społeczne (bez uwzględnienia składki na ubezpieczenie wypadkowe, której wysokość jest zróżnicowana w zależności od branży, w jakiej działa przedsiębiorca) stanowiły 34,97 proc. podstawy wymiaru składek,
  • od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. – 31,97%,
  • od 1 stycznia 2008 r. do 31 stycznia 2012 r. – 27,97%,
  • od 1 lutego 2012 r. – 29,97%.


Obecnie nie planuje się zmian w zakresie wysokości stopy procentowej składek.


Zwiększenie ściągalności składek z umów zlecenia


Co więcej, MPiPS w ostatnich miesiącach dąży do uszczelnienia systemu ubezpieczeń społecznych, dotyczącego osób pracujących w formie umów zlecenia. Resort w rządowym projekcie skierowanym do prac w parlamencie zaproponował, aby chronić zleceniobiorców obowiązkiem płacenia składek od wszystkich zawartych umów zlecenia do chwili, gdy podstawa wymiaru składek osiągnie kwotę co najmniej płacy minimalnej. Celem takiego działania jest zabezpieczenie przyszłości emerytalnej osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia.


Podatnik.info
 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podwyżka płacy minimalnej – mały zysk dla pracownika, duży koszt dla przedsiębiorcy