Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Koszty autorskie uzyskania przychodu 2018/2019 - Sprawdź,...
c.pxhere.com
Podatnik.Info

Koszty autorskie uzyskania przychodu 2018/2019 - Sprawdź, czy Twój zawód jest na liście

Od stycznia 2018 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o PIT. Budzi wiele kontrowersji zwłaszcza wśród twórców, którzy nie są pewni, czy ich zawód wciąż obejmują koszty autorskie w wysokości 50%. 

Ustawodawca znacznie zawęził listę działalności, które do tej pory były objęte preferencyjnymi kosztami uzyskania przychodu. Dowiedz się, czy zmiana dotyczy także Ciebie.


Kto może rozliczyć koszty autorskie uzyskania przychodu?

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy z przejawów działalności twórczej posiadający indywidualny charakter. Nieistotna jest przy tym jego wartość i przeznaczenie. Niedawne zmiany w prawie w dużym stopniu zawęziły listę zawodów mogących rozliczać koszty autorskie z 50% stawką.

Ustawa o podatku dochodowym określa, że 50% koszty autorskie z uzyskania przychodu mają prawo rozliczyć twórcy dzieł wtedy, gdy:

  • korzystają z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządza tymi prawami,
  • uzyskali zapłatę za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, przemysłowego, zdobniczego lub znaku towarowego,
  • otrzymali opłatę licencyjną za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, przemysłowego lub zdobniczego – w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną.

Zmiany od 2018 – lista działalności z 50% kosztami przychodów

Dobrą wiadomością dla twórców jest fakt, że zgodnie ze zmianami limit rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodów zwiększył się z ustanowionej do tej pory kwoty 42,784 zł na 85,528 zł. Jest to wartość stanowiąca górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Powyższy, 50-procentowy limit, obejmuje koszty autorskie od przychodów uzyskiwanych z działalności:

  • twórczej: w zakresie architektury (w tym architektury wnętrz i krajobrazu), urbanistyki, literatury pięknej, muzyki, fotografiki, sztuk plastycznych, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej i dziennikarstwa,
  • naukowo-dydaktycznej i badawczo-rozwojowej,
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii (teatralnej i estradowej), sztuki (tanecznej i cyrkowej), w dziedzinach dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, scenografii i kostiumografii,
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów dźwięku i obrazu, montażystów, kaskaderów,
  • publicystycznej.

Co istotne, nadal możliwe jest, by koszty autorskie były rozliczane również na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji do roli pracodawcy należy ocena, czy wynagrodzenie należy się za pracę wykonywaną w obrębie wyżej wymienionych profesji.

 

Jak rozliczyć koszty autorskie na PIT?

Koszty autorskie wynikające z praw autorskich rozlicza się na zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37. Wybór odpowiedniego formularza wynika z tego, czy podatnik prowadzi działalność gospodarczą, czy też jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Podatnik może wypełnić deklarację ręcznie i złożyć ją osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub wybrać e-deklaracje, czyli program do wypełniania PIT online. Wówczas system pokieruje go, które pola powinien uzupełnić, a następnie wykona obliczenia za użytkownika. Po wysłaniu elektronicznie zeznania, podatnik otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru – gwarancję, że PIT dotarł do urzędu na czas.

Loading Comments