Kosztowna zabawa fiskusa i sądów w kotka i myszkę
sxc.hu
Podatnik.info

Kosztowna zabawa fiskusa i sądów w kotka i myszkę

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 16860. Jeden z parlamentarzystów zwrócił się do resortu m. in. z następującymi pytaniami:

  • w okresie 2009-2011 systematycznie malała liczba orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylających decyzje podatkowe. Wartość przedmiotu sporów była także znacząco mniejsza (w szczególności w roku 2011 w stosunku do roku 2009), jednakże liczba wypłaconych odsetek w wyniku uchylonych decyzji była rekordowo duża w sprawach dotyczących organów skarbowych. Jaka jest przyczyna zaistniałej sytuacji?
  • Jak zmieniło się zatrudnienie w urzędach skarbowych (zwykłych i wojewódzkich), izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz Departamentach: Polityki Podatkowej, Podatków Dochodowych, Podatku od Towarów i Usług, Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów od 2008 r. do końca 2012 r.?

Niespójne orzeczenia sądów przyczyną uchylania decyzji organów skarbowych

Wielkość wypłaconych odsetek z tytułu wadliwych decyzji  organów skarbowych jest przedmiotem stałych analiz prowadzonych przez Ministerstwo Finansów. W tym celu nałożono na izby skarbowe obowiązek przekazywania w okresach kwartalnych sprawozdań dotyczących kosztów błędnych postanowień.

Z danych resortu wynika, że w 2011 r. w stosunku do 2010 nastąpił wzrost wypłaconych odsetek. Ministerstwo tłumaczy to faktem braku jednolitych rozstrzygnięć sądów administracyjnych. W odniesieniu do wielu przepisów podatkowych nie ukształtowała się jednoznaczna linia orzecznictwa i nadal występują przypadki rozbieżnych wyroków sądowych w takich samych sprawach. Niestety organy podatkowe nie są w stanie ich przewidzieć wydając decyzję.

Dlatego resort stosuje rozwiązanie systemowe, jakim jest wydawanie zarówno indywidualnych, jak i ogólnych interpretacji podatkowych (zasady ich wydawania mają się wkrótce zmienić, - przyp. red.). Zdaniem Ministerstwa Finansów powyższe narzędzie sprzyja zmniejszeniu liczby spraw spornych. Ponadto obecnie interpretacje indywidualne wydawane są przez pięć izb skarbowych, a nie – jak było kiedyś – przez wiele izb i urzędów skarbowych.

Maleje liczba urzędniczych etatów

Z odpowiedzi resortu na powyższą interpelację wynika, że przeciętne zatrudnienie w jednostkach administracji skarbowej w 2012 r. zmniejszyło się w stosunku zarówno do 2008, jak i 2011 r. W departamentach merytorycznych Ministerstwa Finansów związanych z kształtowaniem i realizacją polityki podatkowej średnie zatrudnienie w 2012 r. spadło w stosunku do 2011 r. o 14 etatów.

Ponadto Ministerstwo podejmuje szereg działań mających na celu zmniejszenie zatrudnienia urzędników. Polegają one m. in. na:

  • niezatrudnianiu, co do zasady, w miejsce odchodzących i zwalnianych pracowników nowych osób, a także poprzedzenie pogłębioną analizą zasadności zatrudnienia każdego nowego pracownika,
  • uruchamianiu naborów zewnętrznych jedynie w wyjątkowych sytuacjach, niezbędnych dla zapewnienia skutecznej realizacji kluczowych zadań resortu,
  • dokonywaniu na bieżąco analizy opisów stanowisk i regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych pod kątem zwiększenia efektywności działania i możliwości konsolidacji zadań, skutkujące m.in. likwidacją stanowisk pracy,
  • analizowaniu celowości zawierania kolejnej umowy w przypadku osób zatrudnionych na czas określony.


Przeciętny stan zatrudnienia w jednostkach administracji skarbowej w latach 2008–2012 oraz wybranych departamentach Ministerstwa Finansów:

Źródło: Ministerstwo Finansów Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podatniku, nie podoba Ci się praca skarbówki? Zadzwoń!