Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Korzyści z założenia spółki na Wyspach Marshalla

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Jednym z bardziej konkurencyjnych państw stwarzających dogodne i bezpieczne warunki do prowadzenia działalności jest Republika Wysp Marshalla.

To niewielkie wyspiarskie państwo położone na Oceanie Spokojnym składa się z 1225 wysp znajdujących się w zachodniej części Pacyfiku w archipelagu wysp Mikronezji. Z uwagi na położenie polityczno-ekonomiczne Wyspy Marshalla nie tylko stanowią atrakcyjny kierunek wyjazdów turystycznych, lecz także przyciągają uwagę inwestorów i podmiotów gospodarczych z całego świata.

Koniunktura gospodarcza Wysp Marshalla

Formalnie Wyspy Marshalla uzyskały pełną autonomię dopiero w 1986 r., kiedy to weszło w życie porozumienie o wolnym stowarzyszeniu zawarte pomiędzy Republiką Wysp Marshalla a rządem Stanów Zjednoczonych. Zawarcie umowy stowarzyszeniowej z USA zapewniło wysoki poziom stabilności politycznej i ekonomicznej Republiki. Do najważniejszych gałęzi gospodarki tego kraju należą produkcja rolnicza, rybołówstwo oraz turystyka, stanowiąca coraz bardziej znaczące źródło dochodów budżetu państwa. Jednak w głównej mierze gospodarka Republiki opiera się na dotacjach rządu Stanów Zjednoczonych, który w zamian za prowadzenie prób nuklearnych na wyspach Pacyfiku po zakończeniu II wojny światowej zobowiązał się do pomocy finansowej dla Wysp Marshalla i w dalszym ciągu wywiązuje się ze swoich deklaracji. Wsparcie pieniężne USA de facto przełożyło się na kształt obowiązujących przepisów prawnych, w tym również przepisów podatkowych.

Stabilność systemu prawnego

Prawo spółek obowiązujące w Republice Wysp Marshalla jest wzorowane na rozwiązaniach przyjętych w amerykańskim stanie Delaware, uchodzących za wzorzec optymalizacji podatkowej. Wyspy Marshalla niemalże w całości implementowały do swojego porządku prawnego prawodawstwo stanowe, włączając w to prawo zwyczajowe (common law). Rejestr handlowy Wysp Marshalla, odpowiadający polskiemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu, został całkowicie sprywatyzowany, co pozwoliło podnieść poziom obsługi podmiotów gospodarczych.

Na tle innych jurysdykcji podatkowych prawo handlowe Wysp Marshalla wyróżnia elastyczność formuł prowadzenia działalności przez spółki kapitałowe. Dzięki niej to państwo stwarza bardzo dogodne warunki do zakładania tzw. offshorowych spółek kapitałowych. Do podstawowych udogodnień wynikających z prowadzenia spółki kapitałowej w tym kraju należą m.in.:

  • brak jakichkolwiek uregulowań dotyczących minimalnej wysokości kapitału zakładowego spółki,
  • możliwość powołania jednoosobowego zarządu spółki,
  • zniesienie wymogów sporządzania sprawozdania finansowego oraz badania go przez biegłego rewidenta,
  • możliwość odbywania posiedzeń zarządu i walnego zgromadzenia poza terytorium Wysp Marshalla.

Korzyści podatkowe

Lokalne prawodawstwo pozwala także tworzyć spółki, które w zasadzie nie są w ogóle opodatkowane podatkiem dochodowym. Spółki z zagranicznym kapitałem zakładane na Wyspach Marshalla są zwolnione m.in. z podatku dochodowego, korporacyjnego, podatku od aktywów, podatku od obrotów, opłat skarbowych, kontroli dewizowych i wszelkich innych podatków i opłat państwowych. Nie mają również obowiązku składania sprawozdań finansowych z działalności spółki. Jednym z niewielu obowiązków administracyjnych jest obowiązek uiszczania jednorazowej należności publicznoprawnej w postaci rocznej, zryczałtowanej opłaty na rzecz podmiotu prowadzącego rejestr spółek. Co najistotniejsze, wszystkie wypłaty z dochodu spółki offshore z siedzibą na Wyspach Marshalla na rzecz podmiotu niebędącego rezydentem Republiki (zarówno spółki, jak i osoby fizycznej) zwolnione są w tym kraju z podatku od dywidendy.

Poufność na Wyspach Marshalla

Innym atutem tego wyspiarskiego państewka jest bardzo wysoki poziom poufności informacji dotyczących struktury właścicielskiej zakładanych spółek. Wszelkie dane członków zarządu są poufne, gdyż przechowuje je i przetwarza wyłącznie agent rejestrowy spółki. Dokumenty rejestrowe spółki pozostają poza obszarem zainteresowania lokalnej administracji państwowej. Oznacza to, iż nie istnieją żadne urzędowe rejestry, na podstawie których można byłoby ustalić udziałowców spółki.

Wymiana informacji podatkowych

Niewątpliwym walorem Republiki Wysp Marshalla jest również to, że prawie nie współpracuje ona z innymi jurysdykcjami podatkowymi przy wymianie informacji podatkowych. Owa współpraca fiskalna ograniczyła się wyłącznie do zawarcia stosownych umów, przy współpracy z OECD, o wymianie informacji podatkowych, tzw. Tax Information Exchange Agreements (TIEAs), m.in. ze Stanami Zjednoczonymi, Norwegią, Szwecją czy Australią. Z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy istotne jest, że co prawda Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Republiką Wysp Marshalla, jednakże na gruncie fiskalnym te państwa faktycznie ze sobą nie współpracują. Oznacza to, że przedsiębiorca decydujący się na założenie spółki na Wyspach Marshalla nie będzie narażony na jakiekolwiek kontrole ze strony administracji podatkowej, tym bardziej że władze Wysp Marshalla i lokalne ustawodawstwo zapewniają wysoki poziom poufności prowadzonych transakcji i kładą duży nacisk na ochronę kapitału i inwestycji zagranicznych.

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przekroczenie progu podatkowego w 2022 roku – to musisz wiedzieć!