Gorące tematy
Czy ostatnie zmiany w VAT są korzystne dla firm?
Wyniki sondażu: sondaż 8 głosów
50%

Tak, ułatwią prowadzenie działalności

4 głosów
25%

Nie, utrudnią prowadzenie działalności

2 głosów
25%

W praktyce niewiele zmienią w funkcjonowaniu firm

2 głosów
Kalendarz podatnika
Korekty deklaracji PIT przez internet
Redakcja
http://sxc.hu/

Korekty deklaracji PIT przez internet

Podziel się tym artykułem:   

W tym roku po raz pierwszy, podatnik, który popełnił błąd w deklaracji PIT, będzie mógł złożyć korektę przez internet. Taką usługę umożliwia system e-Deklaracje.

Zgodnie z Ordynacją podatkową, w przypadku pomyłki podatnika, dokonanej podczas wypełniania zeznania, ma on obowiązek złożyć korektę deklaracji podatkowej, w celu naprawienia błędu.
W tym roku, oprócz tradycyjnej metody składania korekty, podatnicy mogą dokonać tej czynności za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Zaznaczając pole wskazujące na korektę, do formularza automatycznie zostanie dołączony formularz ORD-ZU, służący do uzasadnienia przyczyn korekty deklaracji. 

 

Ponadto, warto pamiętać, że korektę elektroniczną mogą złożyć również osoby, które skorzystały z tradycyjnej formy rozliczenia z fiskusem, przesyłając papierową deklarację podatkową. Za pomocą e-Deklaracje można również skorygować deklaracje złożone w poprzednich latach.

 

Niemniej, ze względu na określony w ogólnych zasadach dokonywania korekt zapis, okres przedawnienia wynosi 5 lat (liczone od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub zwrotu nadpłaty). Zasadę stosuje się zarówno w odniesieniu do tradycyjnej jak i elektronicznej formy składania korekt.

Podziel się tym artykułem: