Korekta PIT – sprawdź co musisz o niej wiedzieć - Prosta strona podatków
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika
Korekta PIT – sprawdź co musisz o niej wiedzieć
Justyna Nowak
pixabay.com
Podatnik.Info

Korekta PIT – sprawdź co musisz o niej wiedzieć

Podziel się tym artykułem:   

Błędy w deklaracjach podatkowych mogą przytrafić się każdemu. Co w przypadku, gdy Twoje zeznanie zostało już złożone do urzędu skarbowego? Korekta PIT daje podatnikowi możliwość zmiany swojego zeznania. Możesz to zrobić, jeśli nie toczy się przeciwko Tobie postępowanie bądź kontrola skarbowa.

 

Korekta zeznania – kiedy do niej dochodzi?

Korekta PIT ma miejsce w przypadku ujawnienia błędów w druku, który został przekazany do organu podatkowego. Dzięki zeznaniu korygującemu podatnik może zmienić pierwotną treść w deklaracji. Urząd skarbowy nie będzie brał pod uwagę pierwszej wersji PIT, a w wypadku ewentualnej kontroli, do wglądu zostanie poddane zeznanie korygujące.

Korekta PIT musi zostać wykonana do momentu zakończenia okresu przedawnienia. Z reguły jest to 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożyłeś deklarację. PIT z roku 2018 będziesz mógł zmienić do końca 2024 roku. 

 

Korekta PIT – jak ją wykonać?

Błąd w zeznaniu PIT możesz poprawić poprzez złożenie takiej samej deklaracji jak pierwotna – ze wskazaniem, że jest to korekta PIT. Zrobisz to za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola w pozycji A.10. Dostarcz dokument osobiście, wyślij za pomocą Poczty Polskiej lub skorzystaj z e-deklaracji.

Korekta PIT może być składana w różnych formach niezależnie od tego, jak zostało złożone pierwotne zeznanie. Przykładowo, możesz użyć e-deklaracji, nawet jeśli pierwsza wersja została dostarczona osobiście w wybranym urzędzie skarbowym.

Pamiętaj, że warto posiadać potwierdzenie nadania korekty PIT. W przypadku złożenia jej drogą elektroniczną, po zatwierdzeniu dokumentu otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

 

Korekta w ramach czynności sprawdzających

Czynności sprawdzające obejmują odnajdywanie prostych błędów (obliczeniowych bądź informacyjnych) w składanych deklaracjach. Urząd skarbowy w ramach tych czynności:

  • zwraca się do osoby składającej PIT i prosi o złożenie wyjaśnień, które mają wskazać przyczyny błędnego podania informacji, a następnie doprowadzić do korekty zeznania,
  • sam koryguje deklarację, dokonując przy tym potrzebnych poprawek i uzupełnień. Jeśli kwota nadpłaty, zwrotu podatku bądź wysokości straty nie przekracza 5.000 zł, fiskus przesyła podatnikowi skorygowane zeznanie – płatnik ma 14 dni na ewentualny sprzeciw wobec korekty. Brak odzewu oznacza dokonanie zmian przez urząd skarbowy.
 

Korekta PIT a wspólne rozliczenie małżonków

Wraz z małżonkiem masz prawo do wspólnych rozliczeń. Możecie to zrobić, nawet jeśli pierwotnie zdecydowaliście się na osobne deklaracje. Wystarczy, że do dnia upływu terminu składania PIT złożycie korektę zeznania poprzez wypełnienie wspólnego formularza.

Analogicznie możecie zdecydować się na rezygnację poprzez złożenie osobnych zeznań do urzędu skarbowego przed wyznaczonym czasem na składanie PIT.

Autor artykułu Justyna Nowak

Podziel się tym artykułem: