Korekta błędnej ewidencji na kasie fiskalnej
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Korekta błędnej ewidencji na kasie fiskalnej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Zgodnie z przepisami, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących (z zastrzeżeniem ust. 2), mają obowiązek rejestrowania każdej sprzedaży przy zastosowaniu kasy. Ponadto, muszą dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży. Regulacje prawne zobowiązują ich również do wydawania oryginału wydrukowanego dokumentu nabywcy. 


Przy tak wielu czynnościach wykonywanych często każdego dnia, nietrudno o pomyłkę w trakcie rejestrowania sprzedaży w kasie fiskalnej. Problem pojawia się też w momencie, kiedy klient chce dokonać zwrotu nabytego towaru. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, pozbawiają prawa jakiejkolwiek ingerencji w pamięć kasy fiskalnej. Takie regulacje dotyczą zarówno podatnika, jak i podmiotów wykonujących serwis techniczny. 


Kiedy i jak można dokonać korekty?


Prawo dokonania korekty przysługuje podatnikowi jedynie przed wydrukowaniem paragonu, to znaczy przed zapisaniem danych w pamięci fiskalnej. Zarówno zabezpieczenia, jak i konstrukcja kas fiskalnych uniemożliwia przeprowadzenie korekty informacji zapisanych w jej pamięci.


Mimo braku regulacji prawnych wskazujących na odpowiednie zachowanie sprzedawcy w zaistniałej sytuacji, nadal spoczywa na nim obowiązek skorygowania popełnionych błędów. 

Podstawę opodatkowania stanowi obrót. Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 4 ustawy o VAT kwoty, o które zmniejsza się obrót, muszą być udokumentowane. Tak więc, zwrot towarów, który nastąpił z przyczyny odstąpienia od umowy sprzedaży lub uznania reklamacji, musi być dobrze udokumentowany. Odpowiedzialność za tę czynność ponosi sprzedawca. Taka zasada umożliwia pomniejszenie wartości osiągniętego obrotu o równowartość kwot towaru zwróconego.


Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne warunki, które podatnik musi spełnić, w celu uzyskania prawa do pomniejszenia wartości uzyskanego obrotu. W przypadku, gdy podstawa opodatkowania (obrót) ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, sprzedawca może dokonać obniżenia podstawy opodatkowania pod warunkiem posiadania (przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru bądź usługi otrzymał korektę faktury), potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego faktura została wystawiona.

 

Jeżeli podatnik uzyskał potwierdzenie dotyczące otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, ma on prawo uwzględnić korektę faktury za okres rozliczeniowy, w którym uzyskał to potwierdzenie.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: zmiany w CIT 2022. Sprawdź!