Kontrowersje wokół stawki VAT na usługi e-gabinetów
http://sxc.hu/
Impel Business Solutions

Kontrowersje wokół stawki VAT na usługi e-gabinetów

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Odpowiedzią na potrzebę konsumentów, aby jak największą ilość spraw życia codziennego załatwiać przez Internet, jest wkroczenie do świata wirtualnego również podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki medycznej.
 

Nikogo dzisiaj nie dziwi już zatem, że coraz więcej placówek medycznych, obok tradycyjnej formy realizacji swoich usług w gabinetach stacjonarnych, poszerza ofertę o możliwość uzyskania konsultacji lekarskiej bez konieczności fizycznej obecności pacjenta, tj. za pośrednictwem tzw. e-gabinetu, e-poradni itp. Organizacja i przebieg wizyty pacjenta w takim „wirtualnym gabinecie” są przy tym nierzadko bardzo zbliżone do wizyty w „zwykłym” gabinecie stacjonarnym, przez co mogło by się wydawać, powinny być one traktowane w taki sam sposób dla celów podatkowych. W szczególności powinny być opodatkowane taką samą stawką VAT.
 

Niestety, to co wydaje się oczywiste dla przeciętnego Kowalskiego, w podatkach już takie oczywiste nie jest. Od dłuższego czasu organy podatkowe konsekwentnie wskazują, iż konsultacje medyczne wyświadczone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bez względu na ich rodzaj i zakres, nie stanowią usługi medycznej zwolnionej z podatku VAT.
 

A jak jest w rzeczywistości?
 

Taka argumentacja budzi jednak kontrowersje. Z jednej strony - w wydawanych przez siebie interpretacjach organy wprost przyznają, że wprawdzie z obowiązujących przepisów nie wynika, w jaki sposób ma być świadczona usługa opieki medycznej, a liczy się jedynie cel w jakim jest ona świadczona, z drugiej strony - przyjmują generalne założenie, że nie można świadczyć usług w zakresie opieki medycznej bez bezpośredniego (osobistego) kontaktu z pacjentami. W jednym miejscu potwierdzają, że pojęcie usług medycznych obejmuje nie tylko leczenie, lecz również poprzedzającą je diagnozę, a nawet profilaktykę zdrowotną, by z kolei w innym miejscu stwierdzić, że skoro w przypadku konsultacji wirtualnej nie można mówić o rozpoczęciu czy prowadzeniu procesu leczniczego, to usługa mająca na celu wyjaśnienie wątpliwości pacjenta lub poradę nie jest usługą medyczną.
 

Zaskakujące jest przy tym, że uzasadniając swoją tezę o braku zwolnienia dla usług świadczonych w ramach e-gabinetów, organy podatkowe powołują się zasadniczo na te same wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które przytaczają podatnicy w argumentacji popierającej całkowicie przeciwny wniosek.


Oczywiste jest, że wykładnia prawa podatkowego nie jest procesem łatwym, a co za tym


W problematyce ustalenia stawki VAT właściwej dla usług realizowanych przez tzw. e-gabinety, nie dziwi jednak tak sam wniosek fiskusa o braku możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego prawem dla usług medycznych, ale brak klarownego i spójnego uzasadnienia tego wniosku. Taka sytuacja nie ułatwia podatnikowi zrozumienia przesłanek, którymi kierują się władze podatkowe, a tym samym również ewentualnego podjęcia kroków odwoławczych.

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jeśli sprzedawca gruntu działa jak przedsiębiorca, płaci VAT