Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Kontrola podatkowa a spóźniona deklaracja VAT
Redakcja
http://sxc.hu/

Kontrola podatkowa a spóźniona deklaracja VAT

Podziel się tym artykułem:   

Podatnik ma prawo złożyć spóźnioną deklarację VAT nawet w trakcie trwania kontroli, czy też postępowania podatkowego. Taka zasada wynika z przepisów podatkowych.

Zawieszenie prawa dokonania korekty deklaracji na czas kontroli podatkowej lub skarbowej oznacza, że w czasie jej trwania podatnik nie może złożyć korekty deklaracji w zakresie, który objęty jest kontrolą. Jednak, jak twierdzą specjaliści, ograniczenie to dotyczy jedynie deklaracji korygujących. Nie odnosi się zatem do deklaracji pierwotnej, czyli tej składanej po raz pierwszy za dany okres rozliczeniowy.

 

Z powyższych przepisów prawa podatkowego wynika zatem, że nie istnieje ograniczenie dotyczące możliwości złożenia deklaracji w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Organ podatkowy ma więc obowiązek przyjąć i potwierdzić skuteczność złożonej przez podatnika deklaracji. Nie zmienia się jednak w tym wypadku podstawa opodatkowania ani zasady naliczania odsetek za zwłokę.

 

Podatnik, jeżeli złoży deklarację, mimo już rozpoczętego wobec niego procesu postępowania lub kontroli podatkowej, może liczyć na skrócenie okresu naliczania odsetek za zwłokę. Oprócz tego, należy pamiętać, że przepisy kodeksu karnego rozgraniczają sankcje przyznawane z tytułu opóźnienia w złożeniu deklaracji i niezłożenia jej w ogóle. Traktowane są kolejno, jako wykroczenie i przestępstwo skarbowe. 

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Podziel się tym artykułem: