Kontrahent zalega z płatnościami, a podatki trzeba...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Kontrahent zalega z płatnościami, a podatki trzeba płacić

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 21422. Ulga na złe długi jest jednym ze sposobów na złagodzenie negatywnych skutków, jakie mogą wystąpić u podatników zobowiązanych do zapłaty podatku od towarów i usług w przypadku braku uregulowania określonych na umowie lub fakturze należności przez ich kontrahentów. Jej celem jest także zdyscyplinowanie i zmobilizowanie dłużników do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Zasady tej regulacji określa art. 89a i 89b ustawy o VAT.

Warto jednak uniknąć konieczności korzystania z ulgi na złe długi i przed dokonaniem transakcji prześwietlić naszego partnera biznesowego. - W tym celu pomocny może być wywiad gospodarczy o kontrahencie przygotowany przez Gredan Sp. z o.o. Na podstawie sprawdzonych źródeł przeanalizowana zostanie sytuacja finansowa, forma prowadzenia działalności gospodarczej oraz opinie innych przedsiębiorców z danej branży o tym kontrahencie. Posiadanie pełnych informacji pozwala na dokonanie obiektywnej oceny możliwości tego kontrahenta. Realizujemy projekty wywiadu gospodarczego dotyczące osób i firm na terenie całego kraju, a także poza jego granicami – tłumaczy Piotr Pisz, Dyrektor Handlowy Gredan Sp. z o.o.

Kontrahent nie płaci Ci 150 dni…

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, dopuszczalna jest możliwość dokonania przez podatnika korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego za dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium Polski w przypadku nieuregulowanych należności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni.

Należy jednak pamiętać, że dokonanie tego typu korekty jest możliwe:

  • w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od terminu płatności zobowiązania,
  • pod warunkiem, że do dnia złożenia deklaracji, w której dokonuje się korekty, zaległość nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.


Dodatkowo wierzycielowi przysługuje prawo do dokonania korekty w terminie późniejszym, ale wyłącznie w ciągu 2 lat, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca nieuregulowaną płatność.

Dłużnik musi dokonać korekty faktury

Natomiast zgodnie z art. 89b ustawy o VAT, od 1 stycznia 2013 r. nałożono na dłużnika obowiązek skorygowania całości lub części uprzednio odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury, jeżeli nie ureguluje on całości bądź części należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, określonego w umowie lub na fakturze.

Dodatkowo należy pamiętać, że obowiązek dokonania korekty ciąży na dłużniku niezależnie od faktu, czy wierzyciel skorzystał z ulgi na złe długi, czy nie. Korekta powinna być sporządzona w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Oznacza to, że korektę realizuje się na bieżąco, bez potrzeby cofania się do okresu rozliczeniowego, w którym pierwotnie odliczono podatek wynikający z niezapłaconej faktury.

Natomiast dłużnik nie musi dokonywać korekty jedynie w przypadku, jeżeli ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu tej płatności.

Nie wywiązanie się z powyższego obowiązku może być bardzo kosztowne. Jeśli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej stwierdzi, że dłużnik nie dokonał stosownej korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 89b ust. 6 ustawy o VAT, to nakłada na niego sankcję w wysokości 30 proc. kwoty podatku naliczonego podlegającej korekcie. Powyższa kara nie będzie dotyczyć jedynie osób fizycznych, które z tego samego tytułu podlegają odpowiedzialności karnej na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.


Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak zachęcić kontrahenta do zapłaty w terminie?