Konsekwencje spóźnienia się z PIT - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Konsekwencje spóźnienia się z PIT
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Konsekwencje spóźnienia się z PIT

Podziel się tym artykułem:   

W 2018 roku PIT trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Gdy podatnik się spóźni, grozi mu kara.

Podstawowa weryfikacja zeznań rocznych składa się z trzech etapów:

 

  • sprawdzenie terminu złożenia zeznania i wpłat zadeklarowanych podatków,
  • uznanie poprawności złożonego zeznania,
  • porównanie zgodności przedłożonych dokumentów z rzeczywistością.

 

Weryfikacja ta może wymagać konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień, które pozwolą ustalić poprawność zeznania. Urząd może również wymagać przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających zasadność przyznawanej ulgi.

 

Wykroczenie czy przestępstwo skarbowe?

 

Prawo przewiduje kary finansowe, które są notowane od momentu, kiedy urzędnicy zdążą zauważyć nieścisłość. Podstawą naliczania kary jest decyzja urzędu, czy błędy uznaje za wykroczenie czy za przestępstwo skarbowe. Różnica między nimi opiera się na wysokości kwoty, z którą według obliczeń urzędników zalega podatnik. Jeśli suma zaległości nie przekracza 6 930 zł, a więc pięciokrotności najniższego wynagrodzenia, zaniechanie traktowane będzie jako wykroczenie, powyżej tej kwoty podatnik zostanie oskarżony o przestępstwo skarbowe.

 

Różnice między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym przekładają się na uznanie konieczności nałożenia kary oraz obliczenie jej wysokości. Wykroczenie skarbowe może zakończyć się mandatem w maksymalnej wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia (2 772 zł). Podatnikowi przysługuje prawo do odmówienia przyjęcia mandatu – sprawa trafia wówczas do sądu, który w przypadku uznania winy podatnika może wyznaczyć karę sięgającą od 138,60 zł do nawet 27 720 zł. Na decyzję o kwocie ma wpływ stan majątkowy podatnika.

 

W przypadku popełnienia przestępstwa skarbowego kara sięgać może aż 12 milionów 600 tys. zł. Sąd nalicza ją na podstawie stawki dziennej, którą określa się na postawie sytuacji majątkowej, rodzinnej, osobistej oraz możliwości zarobkowych podatnika. Według litery prawa pojedyncza stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (46,2 zł), ani też przekraczać jej czterystukrotności (18 480 zł).

 

Zdążyć przed karą

 

Zgłoszenie się do fiskusa z informacją o własnym błędzie w rozliczeniu zanim jeszcze urzędnicy naliczą karę, daje szansę na uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji. Podatnik musi wówczas złożyć tzw. czynny żal, w którym znajdzie się przyznanie do winy i poprawnie wykonane rozliczenie.

 

Na złożenie zeznania podatnicy mają czas do 2 maja. Osobom, które jeszcze nie rozliczyły się z fiskusem polecamy program do Aktywnych Formularzy, przy pomocy którego szybko i bez wychodzenia można przesłać PIT-a do urzędu skarbowego.

Podziel się tym artykułem: