Konkurs – dofinansowanie projektów organizowanych w...
http://sxc.hu/

Konkurs – dofinansowanie projektów organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP

Konkurs na najciekawszy projekt mający na celu promowanie przedsiębiorczości wyłoni zwycięzców, których działania wesprze pomocą finansową.

Ministerstwo Gospodarki ogłasza konkurs na dofinansowanie najciekawszych projektów promujących przedsiębiorczość, które będą realizowane w dniach 3 – 9 października 2011 r. w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (European SME Week 2011). Na zgłoszenia czekamy do 25 sierpnia 2011 r.

 

Celem konkursu jest wyróżnienie inicjatyw, które w najbardziej interesujący sposób będą promować przedsiębiorczość oraz inspirować do rozwoju własnej działalności gospodarczej.

Wyboru wniosków, którym przyznana zostanie dotacja, dokona komisja powołana decyzją dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia. Zgłoszenia oceniane będą przede wszystkim pod względem oryginalności, wykonalności oraz umiejętności dotarcia do szerokiego grona odbiorców.

 

Zasadniczym kryterium decydującym o przyznaniu dofinansowania będzie oryginalność planowanego wydarzenia. Przewiduje się następującą punktację oceny projektów:

    oryginalność – 50 punktów,
    wykonalność – 25 punktów,
    umiejętność dotarcia do szerokiego grona odbiorców – 25 punktów.

Dotacja zostanie przyznana projektom, które uzyskają powyżej 50 punktów.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania będzie wynosiła nie więcej niż 20 000 zł. i nie będzie przekraczała 50 proc. kosztów organizacji przedsięwzięcia.

 

Organizatorzy zgłaszający projekty do konkursu powinni przedstawić szczegółowe opisy przedsięwzięć, łącznie z kosztorysami.

 

Podpisane przez upoważnione osoby zgłoszenia należy składać najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2011 r. na adres:
Ministerstwo Gospodarki
Departament Instrumentów Wsparcia
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa,
z adnotacją: „SME Week - konkurs na dofinansowanie projektów”.

 

***

 

Szczegółowe informacje na temat inicjatywy pn. Europejski Tydzień MŚP znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 100 głosów
49%

przez telefon

49 głosów
46%

z komputera

46 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
4%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także