Koniec ze składkami ZUS przez pierwsze 6 miesięcy dla...
Kancelaria Premiera/http://skroc.pl/bba85/flickr.com CC-BY/http://skroc.pl/12b5f
Podatnik.info

Koniec ze składkami ZUS przez pierwsze 6 miesięcy dla nowych firm! Morawiecki ogłosił Konstytucję Biznesu

Jednak Konstytucja Biznesu zawiera szereg zmian, które w opinii Ministerstwa Rozwoju mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Oprócz ulgi dla początkujących firm zwalniającej z konieczności odprowadzania składek ZUS w pierwszym półroczu jej funkcjonowania, ma zostać również m . in. zlikwidowany numer REGON, który stopniowo całkowicie ma zastąpić NIP. Oto szczegóły najważniejszych założeń projektu ustawy Prawo Przedsiębiorców:


Pół roku bez składek dla nowych firm. Potem 2 lata preferencyjny ZUS


Zgodnie z projektem, początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Następnie, tak jak obecnie, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”.


REGON do lamusa


W kontaktach z urzędami przedsiębiorcy będą posługiwać się jedynie numerem NIP. Z kolei REGON ma być stopniowo całkowicie zlikwidowany. Jednak zgodnie z założeniami projektu, ten proces ma zostać rozłożony w czasie.


Odetchną korepetytorzy i drobni handlarze


Konstytucja Biznesu ma także pozwolić odetchnąć osobom dorabiającym, jak np. korepetytorzy czy drobni handlarze. Jeżeli ich miesięczne przychody nie przekroczą kwoty do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2017 roku 2000 zł brutto), to nie będą musieli rejestrować działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym i odprowadzać składek ZUS.


Mniej urzędowych formalności


Projekt ustawy zawiera również szereg zapisów, które mają ułatwić przedsiębiorcom kontakt z urzędami poprzez zmniejszenie liczby zbędnych formalności oraz niektórych uciążliwych obowiązków. Do najważniejszych założeń można zaliczyć:

  • sprawozdania finansowe firmy będą musiały przechowywać 5 lat, a nie, jak dotychczas, bezterminowo,
  • w podatku VAT do 120 dni skrócony zostanie okres, po upływie którego wierzyciel ma możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi”, jednocześnie w podatkach dochodowych wprowadzona zostanie analogiczna ulga,
  • osoby, które odziedziczyły firmę (lub udziały w niej) po śmierci właścicieli, nie będą musiały zapłacić podatku od spadków i darowizn,
  • Minister Rozwoju i Finansów będzie musiał wydać interpretację ogólną, jeśli Naczelny Sąd Administracyjny wyda wyrok, w wyniku którego zostanie wydana interpretacja indywidualna rozbieżna z dotychczasowymi interpretacjami indywidualnymi,
  • za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji,
  • urzędy będą wydawać napisane prostym językiem „objaśnienia przepisów”. Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do nich, będzie chroniony, np. w trakcie kontroli.


Pełny projekt Konstytucji Biznesu jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także