Koniec bankowych tytułów egzekucyjnych
OTA Photos/http://tnij.org/wmncufs/flickr.com CC-BY/http://tnij.org/zng2dya
Kancelaria Skarbiec

Koniec bankowych tytułów egzekucyjnych

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Uchwalona przez Sejm 25 września br. nowelizacja Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw przewiduje usunięcie z ustaw prawa banków do wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych.


Okres przejściowy


W myśl nowelizacji postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy podlegać będzie umorzeniu. Jeżeli natomiast przed dniem wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy wydano postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności będzie prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.


Bankowe tytuły egzekucyjne, którym nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowa moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji.


Zmienione przepisy Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Nowelizację podpisał prezydent.


Zmiany oznaczają, że od tej pory banki będą musiały kierować sprawy o egzekucję do postępowania sądowego i nie będą uprzywilejowane w stosunku do innych wierzycieli.

Zmiany wymusił wyrok Trybunału Konstytucyjnego


Nowelizacja ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 14 kwietnia br. (sygn. akt P 45/12), w którym Trybunał uznał za sprzeczne z konstytucją przepisy umożliwiające bankom wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych. W ocenie Trybunału uprzywilejowanie banków wobec innych wierzycieli przy dochodzeniu należności od dłużników narusza konstytucję.


Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych 

Loading Comments
Gorące tematy

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Więcej praw dla klientów banków