Kolejny spadek stopy bezrobocia
http://sxc.hu/

Kolejny spadek stopy bezrobocia

Z najświeższych danych wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w ciągu jednego miesiąca o 0,4 punktu procentowego. Taki sam spadek zanotowano w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jak informuje Ministerstwo Gospodarki, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w czerwcu 2011 r. 11,8 proc. (w czerwcu 2010 r. – 11,7 proc.).

Czerwiec jest czwartym miesiącem tego roku, w którym odnotowano znaczny spadek liczby bezrobotnych. Przyczyną takiego zjawiska jest sukcesywnie zwiększająca się liczba wyłączeń z ewidencji, z powodu podjęcia prac sezonowych, czy też niepotwierdzenia gotowości do pracy oraz dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego. Największy spadek bezrobocia miał miejsce w województwie warmińsko – mazurski, a najmniejszy w województwie mazowieckim. W minionym miesiącu br. spadek stopy bezrobocia rejestrowanego (w granicach 0,9 punktu do 0,2 punktu) odnotowano we wszystkich województwach. Ponadto, nadal na niskim poziomie utrzymują się nowe rejestracje bezrobotnych.

 

Względny – procentowy – spadek liczby bezrobotnych w czerwcu 2011 r. odnotowano również we wszystkich województwach. Najsilniejszy odnosił się do województwa pomorskiego (o 5,5 proc. - o 5,8 tys. osób); warmińsko-mazurskiego (o 5,5 proc. – 5,7 tys. osób) oraz zachodniopomorskiego (o 5,2 proc. – 5,6 tys. osób).

 

Jednak liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędu pracy w czerwcu 2011 r. wyniosła 68,1 tys. i w porównaniu do maja 2011 r. spadła o 8,2 tys. (o 10, 8 proc.). W czternastu województwach odnotowano spadek liczby wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej w czerwcu 2011 r. Ich względny spadek zamykał się w przedziale od 38,1 proc. w województwie podlaskim, do 1 proc. w województwie mazowieckim. Jedynie w dwóch województwach – kujawsko-pomorskim i lubuskim wzrosła liczba ofert pracy. Kolejno o 16,8 proc. i o 11,7 proc.


Źródło: MG

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 100 głosów
49%

przez telefon

49 głosów
46%

z komputera

46 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
4%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także