Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Kłopoty z przekształceniem spółki kapitałowej
http://sxc.hu/

Kłopoty z przekształceniem spółki kapitałowej

- Zwracamy jednak uwagę, iż przeprowadzenie takiej zmiany wcale nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać – podkreśla Emilia Podębska, ekspert Pracodawców RP.

Trzeba pamiętać o tym, że samo przekształcenie nie zwalnia od poprzednich zobowiązań. Pomoże jednak zmniejszyć ryzyko, jakie przedsiębiorca ponosi prowadząc konkretną działalność. - Od dnia przekształcenia, za zobowiązania zaciągnięte w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, przez okres trzech lat, przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką. Po tym czasie odpowiedzialność spoczywa jedynie na przedsiębiorcy – mówi Emilia Podębska.

Zmiana działalności wiąże się ze spełnieniem kilku formalnych wymogów, które mogą powodować pewne trudności, jak i generować dodatkowe koszty. Chodzi tu przede wszystkim o sporządzenie planu przekształcenia w formie aktu notarialnego, do którego potrzebna jest również opinia biegłego rewidenta. Należy również złożyć oświadczenie o przekształceniu, powołać członków organu spółki przekształconej, zawrzeć umowę spółki albo podpisać statut spółki przekształconej, dokonać wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego momentu następuje wykreślenie przedsiębiorcy z centralnej ewidencji.

Już na samym początku problem może stanowić plan przekształcenia. Wymaga się bowiem, aby przedstawiał on wycenę składników aktywów i pasywów. Dla tych, którzy prowadzą podatkowe księgi przychodów i rozchodów, może być to trudne. Będą musieli dokonać dodatkowym obliczeń.

W przekonaniu Pracodawców RP przepisy powinny iść w kierunku, który pozwoli na zmniejszenie biurokracji, co z pewnością ułatwi przedsiębiorcom funkcjonowanie. Dobrym przykładem może być w tym przypadku możliwość założenia spółki z o.o. przez Internet, co możliwe będzie już od przyszłego roku.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Zainteresuje cię także