Kim jest osoba współpracująca? Oblicz koszt firmy przy...
pixabay.com
Podatnik.Info

Kim jest osoba współpracująca? Oblicz koszt firmy przy zatrudnieniu członka rodziny

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

 

W związku z tym podlega ubezpieczeniu, również w przypadku, gdy pomoc jest nieodpłatna. Prowadzisz rodzinny biznes? Sprawdź, jak obliczyć koszt firmy.

 

Osoba współpracująca – co mówią przepisy?

Przepisy podatkowe nie określają, kim jest osoba współpracująca. Definicję określają natomiast przepisy ZUS, które mówią, że za osobę współpracującą można uważać następujących członków rodziny:

 • małżonka,
 • rodziców,
 • dzieci,
 • dzieci drugiego małżonka,
 • dzieci przysposobione,
 • macochę i ojczyma,
 • osoby przysposabiające.

Uwaga, osobą współpracującą nie może być rodzeństwo. Również żaden członek rodziny zatrudniony w celu przygotowania zawodowego nie może być uznawany jako osoba współpracująca. Istotnym warunkiem, aby pracownika uznać za osobę współpracującą jest fakt, iż zarówno przedsiębiorca, jak i pracownik muszą pozostawać w jednym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenie osoby współpracującej

Zatrudniając członka rodziny w swoim przedsiębiorstwie, musisz wziąć pod uwagę obowiązek jej ubezpieczenia. Osoba współpracująca musi zawsze musi być objęta ubezpieczeniem ZUS. W związku z tym takiego współpracownika powinieneś zarejestrować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia ZUS 05 11. Co ważne, zasady opłacania składek w niektórych przypadkach są inne, niż przy zatrudnianiu innych pracowników.

I tak, jeśli osoba współpracująca jest zatrudniona:

 • nieodpłatnie – opłacasz składki ZUS w wymiarze jak przedsiębiorca,
 • na umowie o pracę – opłacasz składki ZUS w wymiarze jak przedsiębiorca,
 • na umowie zlecenie – składki ZUS przy umowach z innymi pracownikami zależą głównie od wysokości wynagrodzenia.

Co istotne, osoba współpracująca nie może korzystać z preferencyjnych składek ZUS.

 

Koszt firmy przy zatrudnianiu osoby współpracującej

Koszt firmy przy zatrudnieniu osoby współpracującej w wielu przypadkach może stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatki poniesione przykładowo w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych czy koszty użytkowania sprzętów mogą być traktowane tak samo w przypadku osoby współpracującej, jak i każdego innego pracownika.

Jako koszt firmy przy zatrudnieniu osoby współpracującej można określić np.:

 • odbywane przez osobę współpracującą podróże służbowe,
 • szkolenia,
 • inne uzasadnione wydatki, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
 

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wspólne rozliczenie z dzieckiem