Kim jest osoba współpracująca? Oblicz koszt firmy przy...
pixabay.com
Podatnik.Info

Kim jest osoba współpracująca? Oblicz koszt firmy przy zatrudnieniu członka rodziny

 

W związku z tym podlega ubezpieczeniu, również w przypadku, gdy pomoc jest nieodpłatna. Prowadzisz rodzinny biznes? Sprawdź, jak obliczyć koszt firmy.

 

Osoba współpracująca – co mówią przepisy?

Przepisy podatkowe nie określają, kim jest osoba współpracująca. Definicję określają natomiast przepisy ZUS, które mówią, że za osobę współpracującą można uważać następujących członków rodziny:

 • małżonka,
 • rodziców,
 • dzieci,
 • dzieci drugiego małżonka,
 • dzieci przysposobione,
 • macochę i ojczyma,
 • osoby przysposabiające.

Uwaga, osobą współpracującą nie może być rodzeństwo. Również żaden członek rodziny zatrudniony w celu przygotowania zawodowego nie może być uznawany jako osoba współpracująca. Istotnym warunkiem, aby pracownika uznać za osobę współpracującą jest fakt, iż zarówno przedsiębiorca, jak i pracownik muszą pozostawać w jednym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenie osoby współpracującej

Zatrudniając członka rodziny w swoim przedsiębiorstwie, musisz wziąć pod uwagę obowiązek jej ubezpieczenia. Osoba współpracująca musi zawsze musi być objęta ubezpieczeniem ZUS. W związku z tym takiego współpracownika powinieneś zarejestrować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z kodem tytułu ubezpieczenia ZUS 05 11. Co ważne, zasady opłacania składek w niektórych przypadkach są inne, niż przy zatrudnianiu innych pracowników.

I tak, jeśli osoba współpracująca jest zatrudniona:

 • nieodpłatnie – opłacasz składki ZUS w wymiarze jak przedsiębiorca,
 • na umowie o pracę – opłacasz składki ZUS w wymiarze jak przedsiębiorca,
 • na umowie zlecenie – składki ZUS przy umowach z innymi pracownikami zależą głównie od wysokości wynagrodzenia.

Co istotne, osoba współpracująca nie może korzystać z preferencyjnych składek ZUS.

 

Koszt firmy przy zatrudnianiu osoby współpracującej

Koszt firmy przy zatrudnieniu osoby współpracującej w wielu przypadkach może stanowić koszt uzyskania przychodów. Wydatki poniesione przykładowo w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych czy koszty użytkowania sprzętów mogą być traktowane tak samo w przypadku osoby współpracującej, jak i każdego innego pracownika.

Jako koszt firmy przy zatrudnieniu osoby współpracującej można określić np.:

 • odbywane przez osobę współpracującą podróże służbowe,
 • szkolenia,
 • inne uzasadnione wydatki, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
 

Autor artykułu: Beata Michoń

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także