Kilometrówka dla samochodów prywatnych – zmiany w PIT 2019 - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika
Kilometrówka dla samochodów prywatnych – zmiany w PIT...
Beata Michoń
FreeImages
Podatnik.Info

Kilometrówka dla samochodów prywatnych – zmiany w PIT 2019

Podziel się tym artykułem:   

2019 rok wiąże się z licznymi zmianami w procedurach wyliczenia powstałej należności PIT. Przedsiębiorcy i pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z nowelizacjami podatkowymi aby uniknąć złożenia błędnego zeznania. 

Jedna z licznych modyfikacji podatkowych dotyczy tzw. kilometrówki dla samochodów prywatnych, które są wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

2019 rok wiąże się z licznymi zmianami w procedurach wyliczenia powstałej należności PIT. Przedsiębiorcy i pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z nowelizacjami podatkowymi aby uniknąć złożenia błędnego zeznania. Jedna z licznych modyfikacji podatkowych dotyczy tzw. kilometrówki dla samochodów prywatnych, które są wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Rozliczenie PIT – przedsiębiorcy a samochody prywatne

Przedsiębiorcy, które wykorzystują w swojej firmie prywatne samochody osobowe, które nie są uznane za środek trwały, mają możliwość ujęcia kosztów jego eksploatacji w kosztach podatkowych. Aby tego dokonać, muszą zostać spełnione dwa warunki. Poniesione wydatki muszą mieścić się w kategorii kosztów uzyskania przychodu, a cała wartość wydatków, ujętych w księdze przychodów i rozchodów nie może być wyższa niż limity, zależne od ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki PIT).

 

PIT przedsiębiorcy – jak wyliczyć wartość kilometrówki?

Wzór na wyliczenie limitu kilometrówki wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o PIT (art. 23 ust. 1 pkt 46) - liczbę kilometrów przebiegu pojazdu należy pomnożyć przez ustaloną stawkę za 1 km przebiegu (autorstwa Ministerstwa Finansów). Prowadzenie ewidencji przejechanych kilometrów jest niezbędne, aby móc jakiekolwiek koszty związane z eksploatacją pojazdu - jej brak wyklucza możliwość uwzględnienia optymalizacji kosztów uzyskania przychodu.

  

Rozliczając PIT przez internet, przedsiębiorcy muszą pamiętać o różnicach pomiędzy autem służbowym, wykorzystywanym do celów mieszanych, oraz prywatnych. Zgodnie z treścią ustawy o PIT, przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach uzyskania przychodu najwyżej 20% wydatków związanych z eksploatacją samochodu prywatnego. Pozostałe 80% nie może zostać uznane za koszty podatkowe.

  

Zagadnienia związane z kilometrówką poszerzył również dodany ust. 5a. Zgodnie z jego treścią pułap w wysokości 20% na odliczenie kosztów związanych z samochodem prywatnym, obejmuje też niepodlegający odliczeniu podatek VAT. Przedsiębiorca, który korzysta z VAT-u, może ująć w księdze przychodów i rozchodów 20% kwoty netto poniesionych wydatków, które powiększa się o 50% VAT, niepodlegający odliczeniu. Uwzględnieniu w kosztach poniesienia przychodu można również ująć 20% wartości składki na ubezpieczenie OC i AC.

  

Uzupełniając PIT, przedsiębiorcy powinni zapoznali się z nowymi zasadami rozliczania kilometrówki. Samą deklarację podatkową powinni rozliczyć przy pomocy programu PIT PRO 2018/2019 - aplikacja ta wyposażona jest w obowiązujące wersje arkuszy oraz załączników, spełnia również wszystkie wymogi bezpieczeństwa, opracowane przez Ministerstwo Finansów. Program gwarantuje również błyskawiczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, stanowiące dowód dopełnienia obowiązków względem fiskusa.

Podziel się tym artykułem: