Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Kilometrówka dla samochodów prywatnych – zmiany w PIT...
FreeImages
Podatnik.Info

Kilometrówka dla samochodów prywatnych – zmiany w PIT 2019

2019 rok wiąże się z licznymi zmianami w procedurach wyliczenia powstałej należności PIT. Przedsiębiorcy i pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z nowelizacjami podatkowymi aby uniknąć złożenia błędnego zeznania. 

Jedna z licznych modyfikacji podatkowych dotyczy tzw. kilometrówki dla samochodów prywatnych, które są wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

2019 rok wiąże się z licznymi zmianami w procedurach wyliczenia powstałej należności PIT. Przedsiębiorcy i pracownicy są zobowiązani do zapoznania się z nowelizacjami podatkowymi aby uniknąć złożenia błędnego zeznania. Jedna z licznych modyfikacji podatkowych dotyczy tzw. kilometrówki dla samochodów prywatnych, które są wykorzystywane w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Rozliczenie PIT – przedsiębiorcy a samochody prywatne

Przedsiębiorcy, które wykorzystują w swojej firmie prywatne samochody osobowe, które nie są uznane za środek trwały, mają możliwość ujęcia kosztów jego eksploatacji w kosztach podatkowych. Aby tego dokonać, muszą zostać spełnione dwa warunki. Poniesione wydatki muszą mieścić się w kategorii kosztów uzyskania przychodu, a cała wartość wydatków, ujętych w księdze przychodów i rozchodów nie może być wyższa niż limity, zależne od ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki PIT).

 

PIT przedsiębiorcy – jak wyliczyć wartość kilometrówki?

Wzór na wyliczenie limitu kilometrówki wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o PIT (art. 23 ust. 1 pkt 46) - liczbę kilometrów przebiegu pojazdu należy pomnożyć przez ustaloną stawkę za 1 km przebiegu (autorstwa Ministerstwa Finansów). Prowadzenie ewidencji przejechanych kilometrów jest niezbędne, aby móc jakiekolwiek koszty związane z eksploatacją pojazdu - jej brak wyklucza możliwość uwzględnienia optymalizacji kosztów uzyskania przychodu.

  

Rozliczając PIT przez internet, przedsiębiorcy muszą pamiętać o różnicach pomiędzy autem służbowym, wykorzystywanym do celów mieszanych, oraz prywatnych. Zgodnie z treścią ustawy o PIT, przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach uzyskania przychodu najwyżej 20% wydatków związanych z eksploatacją samochodu prywatnego. Pozostałe 80% nie może zostać uznane za koszty podatkowe.

  

Zagadnienia związane z kilometrówką poszerzył również dodany ust. 5a. Zgodnie z jego treścią pułap w wysokości 20% na odliczenie kosztów związanych z samochodem prywatnym, obejmuje też niepodlegający odliczeniu podatek VAT. Przedsiębiorca, który korzysta z VAT-u, może ująć w księdze przychodów i rozchodów 20% kwoty netto poniesionych wydatków, które powiększa się o 50% VAT, niepodlegający odliczeniu. Uwzględnieniu w kosztach poniesienia przychodu można również ująć 20% wartości składki na ubezpieczenie OC i AC.

  

Uzupełniając PIT, przedsiębiorcy powinni zapoznali się z nowymi zasadami rozliczania kilometrówki. Samą deklarację podatkową powinni rozliczyć przy pomocy programu PIT PRO 2018/2019 - aplikacja ta wyposażona jest w obowiązujące wersje arkuszy oraz załączników, spełnia również wszystkie wymogi bezpieczeństwa, opracowane przez Ministerstwo Finansów. Program gwarantuje również błyskawiczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, stanowiące dowód dopełnienia obowiązków względem fiskusa.

Loading Comments