Kilka umów zleceń 2017 = kilka PIT-ów 11 w rozliczeniu w...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Kilka umów zleceń 2017 = kilka PIT-ów 11 w rozliczeniu w 2018 roku

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wielu młodych ludzi wykonujących swoje pierwsze prace zawodowe zatrudnianych jest w formie umowy zlecenia. Pod tym pojęciem zgodnie z Kodeksem cywilnym należy rozumieć umowę, w której przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej, - z reguły osobiście - dla dającego zlecenie (zleceniodawca). Jednocześnie zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności.

Kilka zleceń = kilka PIT-11

Do końca lutego 2018 r. podatnik zatrudniany w ramach umowy zlecenia w 2017 r. powinien otrzymać od zleceniodawcy informację PIT-11. Jeżeli w ubiegłym roku wykonywaliśmy kilka zleceń dla różnych podmiotów, to każdy z nich powinien nam wręczyć odrębny PIT-11 w wyżej wymienionym terminie. Obowiązkiem podatnika jest wypełnienie jednego zeznania PIT-37, w którym należy wykazać sumę przychodów ze wszystkich zleceń, gdzie jako źródło wskażemy działalność wykonywaną osobiście (część C formularza).

Wynagrodzenie uzyskane w ramach umowy zlecenia należy rozliczyć w PIT-37, jeżeli zostało ono wypłacone przez zleceniodawcę, który jest:

  • osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną posiadającą jednostkę organizacyjną oraz jednostkę organizacyjną niemającej osobowości prawnej,
  • właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającym w jego imieniu zarządcą albo administratorem - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością.


Natomiast przychody uzyskane z umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub kontraktów menadżerskich wykazuje się w zeznaniu PIT-36.

Podatki od umowy zlecenia nie przekraczającej 200 zł pobiera płatnik

Podatnik rozliczający się z fiskusem ze środków uzyskanych w ramach umowy zlecenia powinien pamiętać, że w zeznaniu podatkowym nie uwzględnia się zleceń, których suma wynagrodzenia zawartego w jednej umowie nie przekroczyła kwoty 200 zł. Dzieje się tak dlatego, ponieważ obowiązek odprowadzenia 18 proc. zryczałtowanego podatku z tego tytułu ciąży na zleceniodawcy (płatniku).

Kwota wolna od podatku – zadbaj o zwrot podatku na konto

Uczniowie oraz studenci dorabiający w ramach umowy zlecenia powinni pamiętać o ustawowym limicie zwalniającym z konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanie się tak w przypadku, jeżeli w 2017 r. suma ich zarobków nie przekroczyła kwoty 3091 zł (tzw. „kwota wolna od podatku”).

Oznacza to, że jeśli w ubiegłym roku dochody podatnika pracującego w formie umowy zlecenia nie przekroczyły wyżej wymienionej kwoty, to otrzyma ona zwrot potrąconych przez zleceniodawcę zaliczek na podatek dochodowy. Warto zadbać, aby zwrot nadpłaty podatku został przelany bezpośrednio na konto bankowe.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Przewodnik Ekonomiczny#5 Skąd się bierze inflacja?