Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Kiedy przedsiębiorca nie musi prowadzić ewidencji za...
Fot. Pixabay.com/CC0 Public Domain
Podatnik.info

Kiedy przedsiębiorca nie musi prowadzić ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

Jeżeli obroty firmy nie przekroczą kwoty 40 tys. zł, to przedsiębiorca nie musi prowadzić ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów istnieją czynności, które nie podlegają tym zwolnieniom. 

Kogo zwolnienia nie dotyczą?
 

Prawo do korzystania ze zwolnień w związku z wysokością obrotów przysługuje osobom, które w roku poprzedzającym następny rok podatkowy, nie osiągnęły obrotu powyżej 40 tys. zł. Przekroczenie tej kwoty wiąże się z powstaniem obowiązku prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.
 

W sytuacji, kiedy podatnik osiągnie obrót niższy niż 40 tys. zł, a ponadto wykaże, że obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie powstał wcześniej, wymóg ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy wystąpi dopiero po przekroczeniu wspomnianej kwoty. Należy pamiętać, że nie nastąpi to z chwilą przekroczenia limitu ale po dwóch miesiącach, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit.
 

Wysokość obrotów nie zawsze decyduje o zwolnieniu
 

Zwolnień z ewidencjonowania nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, między innymi w stosunku do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego. Ponadto, zgodnie z zapisem, zwolnienie nie dotyczy osób świadczących usługi przewozów pasażerskich regularnych i nieregularnych w samochodowej komunikacji. Wyjątek stanowią jednak przewozy, o których mowa w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia.
 

W przypadku świadczeń usług przewozu osób i ładunków taksówkami, jak również przy dostawie niektórych towarów:
 

  • części silników,
  • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
  • nadwozi do pojazdów silnikowych,
  • przyczep i naczep, kontenerów,
  • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej nieklasyfikowanych,
  • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach.

Należy pamiętać o konieczności ewidencjonowania tych czynności przy użyciu kasy.


Podatnik.info 

Loading Comments