Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Kiedy przedsiębiorca nie musi prowadzić ewidencji za...
Fot. Pixabay.com/CC0 Public Domain
Podatnik.info

Kiedy przedsiębiorca nie musi prowadzić ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

Podziel się tym artykułem:   

Jeżeli obroty firmy nie przekroczą kwoty 40 tys. zł, to przedsiębiorca nie musi prowadzić ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów istnieją czynności, które nie podlegają tym zwolnieniom. 

Kogo zwolnienia nie dotyczą?
 

Prawo do korzystania ze zwolnień w związku z wysokością obrotów przysługuje osobom, które w roku poprzedzającym następny rok podatkowy, nie osiągnęły obrotu powyżej 40 tys. zł. Przekroczenie tej kwoty wiąże się z powstaniem obowiązku prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.
 

W sytuacji, kiedy podatnik osiągnie obrót niższy niż 40 tys. zł, a ponadto wykaże, że obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie powstał wcześniej, wymóg ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy wystąpi dopiero po przekroczeniu wspomnianej kwoty. Należy pamiętać, że nie nastąpi to z chwilą przekroczenia limitu ale po dwóch miesiącach, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył limit.
 

Wysokość obrotów nie zawsze decyduje o zwolnieniu
 

Zwolnień z ewidencjonowania nie stosuje się, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, między innymi w stosunku do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego. Ponadto, zgodnie z zapisem, zwolnienie nie dotyczy osób świadczących usługi przewozów pasażerskich regularnych i nieregularnych w samochodowej komunikacji. Wyjątek stanowią jednak przewozy, o których mowa w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia.
 

W przypadku świadczeń usług przewozu osób i ładunków taksówkami, jak również przy dostawie niektórych towarów:
 

  • części silników,
  • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów,
  • nadwozi do pojazdów silnikowych,
  • przyczep i naczep, kontenerów,
  • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej nieklasyfikowanych,
  • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach.

Należy pamiętać o konieczności ewidencjonowania tych czynności przy użyciu kasy.


Podatnik.info 

Podziel się tym artykułem: