Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika
Kiedy OPP otrzymują pieniądze z 1%?
Fundacja Rosa

Kiedy OPP otrzymują pieniądze z 1%?

Podziel się tym artykułem:   

Co roku w okresie od stycznia do kwietnia wypełniamy zeznania podatkowe, m.in. zaznaczając w nich, na którą organizację pożytku publicznego chcemy przeznaczyć 1% podatku. Kiedy pieniądze te zasilają  konto OPP?

Za powierzenie organizacjom pożytku publicznego wpłat z tytułu jednego procenta od 2008 roku odpowiadają urzędy skarbowe. Kluczowym warunkiem przekazania pieniędzy jest prawidłowe wypełnienie i terminowe złożenie przez podatnika deklaracji oraz zapłacenie przez niego podatku.

 

Bez względu na to, kiedy dostarczymy zeznanie podatkowe do US, wybrana przez nas organizacja otrzyma fundusze z 1% najwcześniej w piątym miesiącu roku. Zgodnie z obowiązującym prawem, naczelnicy urzędów skarbowych mają obowiązek przekazania OPP środków z 1% w okresie od maja do końca lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składamy zeznanie.

 

Musimy także pamiętać, że ofiarowana przez nas kwota będzie pomniejszona o koszty przelewu.

 

Ponadto Minister Finansów do 30 września każdego roku jest zobowiązany podać do informacji publicznej, które organizacje otrzymały wpłaty z tytułu 1% i jakiej były one wysokości. Wiadomość tę zamieszcza na swojej stronie internetowej.

 

Organizacje pożytku publicznego realnie rozpoczynają więc wydatkowanie funduszy pozyskanych z mechanizmu jednego procenta dopiero w drugiej połowie roku, najczęściej na przełomie lata i jesieni.

 

 

Fundacja Rosa powstała w 2004 roku. Od tego czasu aktywnie działa w Polsce jako organizacja pożytku publicznego. Fundusze, które otrzymuje w ramach corocznej akcji przekazywania 1% podatków na cele charytatywne, przeznacza na wspomaganie dzieci i młodzieży w obszarach zdrowia i edukacji. Funkcjonowanie Fundacji Rosa opiera się na działaniach systemowych, w ramach których prowadzone są m.in. projekty: „Lekki Tornister”, „Kartka ze Szpitala”, „Twoja Szkoła”, „Rakoobrona” oraz zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej Fundacji Rosa. Swoją siedzibę ma we Wrocławiu.

Więcej informacji o działaniach organizacji: www.fundacjarosa.pl oraz www.rakoobrona.pl.

 

Podziel się tym artykułem: