Gorące tematy
W jaki sposób rozliczysz się w 2019 r. z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 432 głosów
86%

przez internet przy użyciu programu do rozliczenia PIT-ów

371 głosów
9%

samodzielnie wypełnię papierowy formularz PIT

41 głosów
2%

skorzystam z usług księgowego lub doradcy podatkowego

9 głosów
3%

zrobię to w inny sposób

11 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Kiedy politycy zostaną odsunięci od stanowisk w...
http://sxc.hu/

Kiedy politycy zostaną odsunięci od stanowisk w państwowych spółkach?

Premier Donald Tusk, po dymisji ministra rolnictwa, zapowiedział odpolitycznienie spółek skarbu państwa.

- Tymczasem, już w listopadzie 2010 r. gotowy był projekt ustawy (o zasadach wykonywania niektórych uprawnień skarbu państwa), który miał radykalnie zmienić sposób wyłaniania rad nadzorczych i zarządów w spółkach z udziałem skarbu państwa. Niestety, został zablokowany przez polityków - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

Członków rad nadzorczych spółek mieli wybierać fachowcy

- Projekt ustawy zakładał, ze kandydatów do rad nadzorczych wskazywałby powołany przez premiera Komitet Nominacyjny, skupiający osoby z ogromnym doświadczeniem biznesowym, wiedzą i pozycją w gospodarce. Głównym zadaniem Komitetu byłoby poszukiwanie zarówno w Polsce, jak i za granicą, i rekomendowanie kandydatów do rad nadzorczych i zarządów spółek z udziałem skarbu państwa. Propozycja utworzenia Komitetu Nominacyjnego uznana została przez część polityków za zagrażającą ich interesom, dlatego woleli nie dopuścić do jego powstania. Pamiętam posiedzenia sejmowej Komisji Skarbu Państwa w poprzedniej kadencji, kiedy dyskutowany był ten projekt ustawy. Nigdy wcześniej nie widziałam takich emocji, które pokazywały „wagę" sprawy dla części posłów i ich politycznych środowisk.

Należy walczyć z patologią w agencjach państwowych

Lewiatan od dawna podkreśla, że trzeba przeprowadzić zmiany w systemie doboru kadr dla spółek z udziałem skarbu państwa. Dzisiaj za konieczne uznajemy również radykalne zmiany w obsadzie stanowisk w agencjach państwowych. Głównym ich celem powinno być wzmocnienie kompetencji i decyzyjności rad nadzorczych poprzez zapewnienie pełnej przejrzystości i jawności procesu ich wyłaniania i odsunięcie polityków od decyzji. Rada nadzorcza składająca się z profesjonalistów, w grupie których będą specjaliści z różnych dziedzin - zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa strategicznego, audytu, jak to jest w wielu dużych prywatnych firmach, będzie w stanie wspierać zarządy profesjonalną wiedzą i zwiększać szanse na dobre wyniki finansowe i rozwój firm. A także na wyeliminowanie patologii w wynagradzaniu członków zarządów (tzw. ustawa kominowa i jej konsekwencje).

Mieliśmy szansę na profesjonalizację nadzoru właścicielskiego w spółkach skarbu państwa. Nie została jednak wykorzystana. Dzisiaj to już nie szansa a absolutna konieczność - mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments