Kiedy politycy zostaną odsunięci od stanowisk w...
http://sxc.hu/

Kiedy politycy zostaną odsunięci od stanowisk w państwowych spółkach?

Premier Donald Tusk, po dymisji ministra rolnictwa, zapowiedział odpolitycznienie spółek skarbu państwa.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

- Tymczasem, już w listopadzie 2010 r. gotowy był projekt ustawy (o zasadach wykonywania niektórych uprawnień skarbu państwa), który miał radykalnie zmienić sposób wyłaniania rad nadzorczych i zarządów w spółkach z udziałem skarbu państwa. Niestety, został zablokowany przez polityków - mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka PKPP Lewiatan.

Członków rad nadzorczych spółek mieli wybierać fachowcy

- Projekt ustawy zakładał, ze kandydatów do rad nadzorczych wskazywałby powołany przez premiera Komitet Nominacyjny, skupiający osoby z ogromnym doświadczeniem biznesowym, wiedzą i pozycją w gospodarce. Głównym zadaniem Komitetu byłoby poszukiwanie zarówno w Polsce, jak i za granicą, i rekomendowanie kandydatów do rad nadzorczych i zarządów spółek z udziałem skarbu państwa. Propozycja utworzenia Komitetu Nominacyjnego uznana została przez część polityków za zagrażającą ich interesom, dlatego woleli nie dopuścić do jego powstania. Pamiętam posiedzenia sejmowej Komisji Skarbu Państwa w poprzedniej kadencji, kiedy dyskutowany był ten projekt ustawy. Nigdy wcześniej nie widziałam takich emocji, które pokazywały „wagę" sprawy dla części posłów i ich politycznych środowisk.

Należy walczyć z patologią w agencjach państwowych

Lewiatan od dawna podkreśla, że trzeba przeprowadzić zmiany w systemie doboru kadr dla spółek z udziałem skarbu państwa. Dzisiaj za konieczne uznajemy również radykalne zmiany w obsadzie stanowisk w agencjach państwowych. Głównym ich celem powinno być wzmocnienie kompetencji i decyzyjności rad nadzorczych poprzez zapewnienie pełnej przejrzystości i jawności procesu ich wyłaniania i odsunięcie polityków od decyzji. Rada nadzorcza składająca się z profesjonalistów, w grupie których będą specjaliści z różnych dziedzin - zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa strategicznego, audytu, jak to jest w wielu dużych prywatnych firmach, będzie w stanie wspierać zarządy profesjonalną wiedzą i zwiększać szanse na dobre wyniki finansowe i rozwój firm. A także na wyeliminowanie patologii w wynagradzaniu członków zarządów (tzw. ustawa kominowa i jej konsekwencje).

Mieliśmy szansę na profesjonalizację nadzoru właścicielskiego w spółkach skarbu państwa. Nie została jednak wykorzystana. Dzisiaj to już nie szansa a absolutna konieczność - mówi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Wynagrodzenia menedżerów spółek notowanych na GPW