Kiedy małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie w...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Kiedy małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie w jednym PIT?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie z osiąganych przez siebie dochodów jeśli:

  1. przez cały rok podatkowy pozostawali w związku małżeńskim
  2. przez cały rok podatkowy istniała między nimi wspólność majątkowa
  3. do żadnego ze współmałżonków w danym roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy:
  • dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku ( art. 30c ustawy o pdof)
  • dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z wyjątkiem jeśli przychody te osiągane są z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze jeżeli umowy te nie są zawierane  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. (ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym)
  • dotyczące opodatkowania podatkiem tonażowym.


Warto pamiętać, że jeśli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów lub osiągnął dochody niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku, wówczas małżonkowie także mają prawo do wspólnego rozliczenia w zeznaniu rocznym.


W przypadku śmierci małżonka zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy o pdof łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała wspólność majątkowa w danym roku może nastąpić wówczas gdy:

 

  • związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego
  • związek małżeński trwał cały rok podatkowy a małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania.


Uwaga!


Jeśli małżonkowie nie złożą wspólnego zeznania przed terminem określonym dla złożenia zeznania za dany rok podatkowy tracą prawo do wspólnego rozliczenia dochodów.


Wspólne rozliczenie małżonków jest możliwe na formularzu :


  - PIT-37 gdy małżonkowie są osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej,
  - PIT-36 gdy jeden z małżonków (lub oboje) osiąga dochody z działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.


W prosty sposób podatnicy mogą rozliczyć i wypełnić zeznanie podatkowe za pomocą całkowicie darmowego programu PIT Pro 2015 od Podatnik.info.

Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
E-PIT a wspólnie rozliczenie małżonków