Kawa dla pracownika bez VAT-u - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy przez 500+ kobiety świadomie rezygnują z pracy?
Wyniki sondażu: sondaż 176 głosów
50%

Tak

88 głosów
15%

Nie

27 głosów
1%

Nie mam zdania

1 głosów
34%

To wina pracodawców, bo za mało im płacili

60 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Kawa dla pracownika bez VAT-u
KS
sxc.hu
Tax Care

Kawa dla pracownika bez VAT-u

Podziel się tym artykułem:   

Przedsiębiorca częstujący pracowników kawą czy herbatą podczas różnego rodzaju narad, spotkań wewnętrznych, szkoleń czy posiedzeń zarządu nie zapłaci VAT-u od zużytych artykułów.

Co do zasady nieodpłatne przekazanie towarów, w tym artykułów spożywczych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli przedsiębiorcy przekazującemu towar w momencie jego zakupu przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku.

Zgodnie z ustawą o VAT odpłatną dostawą towarów opodatkowaną VAT-em jest również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2. wszelkie inne darowizny
– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Podatku nie trzeba jednak płacić gdy przekazanie lub zużycie tych artykułów nie jest związane z osobistymi celami obdarowanego m.in. przedsiębiorcy, jego pracownika czy członka rodziny.

Latte na spotkaniu biznesowym

Warto zwrócić uwagę na rozróżnienie w przepisach darowizny (przekazania) od zużycia towarów. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega bowiem wszelkie przekazanie towarów – w przypadku zużycia natomiast tylko na rzecz podmiotów wymienionych w pkt. 1 w tabeli na ich osobiste cele. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2.04.2013 r. o sygn. ILPP1/443-44/13-2/AI podkreśla, że w przypadku bezpłatnego przekazania towarów spółki pracownikom na cele biznesowe (np. kawy, herbaty, cukru czy soków podczas narad, szkoleń wewnętrznych czy posiedzeń zarządu) nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT-em. Ponieważ opisywane powyżej zużycia artykułów spożywczych dokonywane są każdorazowo wyłącznie w związku z realizowanymi przez spółkę czynnościami opodatkowanymi i ich zużycie związane jest ze statusem pracownika w przedsiębiorstwie, to nieodpłatne przekazanie i zużycie artykułów spożywczych nie będzie podlegało opodatkowaniu. Nieodpłatne przekazanie np. napojów czy słodyczy pracownikom podczas różnego rodzaju narad, spotkań wewnętrznych pracowników, posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, szkoleń odbywających się w związku z działalnością opodatkowaną Spółki, nie nosi znamion zużycia na cele osobiste, prywatne tych osób.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl 

Podziel się tym artykułem: