Karty Dużej Rodziny już niedługo w całej Polsce
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Karty Dużej Rodziny już niedługo w całej Polsce

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

. Jako pierwszy w Polsce wprowadził jej odpowiednik jeszcze w 2005 roku Wrocław, który udostępnił rodzinom wielodzietnym m.in. darmowe wejściówki do zoo w weekendy. Podobne programy zaimplementowane zostały i funkcjonują już w wielu polskich miastach i gminach. Niedługo KDR ma być wydawana w ramach ogólnopolskiego programu.

Rodziny wielodzietne zmagają się w wielu przypadkach z problemami, które nie występują lub posiadają mniejsze nasilenie w mniej licznych gospodarstwach domowych. Doskonale obrazuje to analiza przedstawiona w raporcie „Warunki życia rodzin w Polsce” Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia GUS. Zgodnie z opublikowanymi danymi, aż w 8,5% gospodarstw domowych z minimum trójką dzieci problemem jest zapewnienie dzieciom co drugi dzień mięsa, ryb lub ich wegetariańskiego odpowiednika. Dla porównania współczynnik ten dla rodzin z jednym dzieckiem wynosi 1,9%. Podobna dysproporcja zauważalna jest w przypadku zakupu podręczników szkolnych. Kompletu niezbędnych podręczników nie mogło zapewnić pociechom aż 14% rodzin wielodzietnych, podczas gdy w przypadku modelu rodziny 2+1 odsetek ten wynosił 3,4%.

Ulgi i zniżki

Elementem wsparcia rodzin wychowujących trójkę lub więcej dzieci jest tzw. Karta Dużej Rodziny, która co do zasady jest swego rodzaju zbiorem przywilejów. Upoważnia ona bowiem członków rodziny wielodzietnej do możliwości skorzystania z ulg, zniżek lub zwolnień z opłat w objętych programem instytucjach lub przedsiębiorstwach. Oferowane w ramach KDR uprawnienia dotyczyć mogą przejazdów komunikacją miejską czy zniżek na bilety wstępu do obiektów nadzorowanych przez samorządy. Do programu kart przystąpić mogą także prywatni przedsiębiorcy - oferując np. zniżki na bilety do kina czy rabaty na zakup produktów spożywczych, którzy mogą w ten sposób przyciągać potencjalnych klientów, oferować im określone upusty, a jednocześnie mimo wszystko zarabiać korzystając z podwyższonej skali potrzeb rodzin wielodzietnych.

Na wprowadzenie podobnych rozwiązań zdecydowało się już wiele polskich miast i gmin. Prekursorem był w tej materii jednak Wrocław, który wprowadził program „Dwa plus Trzy i jeszcze więcej” jeszcze w roku 2005 oferując m.in. darmowe wejściówki do zoo w weekendy czy zniżki na bilety wstępu do miejskich placówek sportowych i kulturalnych. W roku 2008 podobne rozwiązanie zaimplementowano w Grodzisku Mazowieckim, gdzie rodziny wielodzietne mogły korzystać ze zniżek w publicznych przedszkolach czy upustów na bilety wstępu na basen. Zgodnie ze stanem na wrzesień 2013 r. KDR wprowadzona została w blisko stu samorządach.

W skali kraju

Wiele wskazuje jednak na to, że już niebawem wprowadzona zostanie tzw. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Zgodnie z deklaracjami ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza wdrażanie programu ma się rozpocząć pod koniec pierwszego kwartału br. OKDR stanowić ma przy tym uzupełnienie kart gminnych, które mogą zostać połączone z kartą ogólnopolską lub działać niezależnie.

Ważne jest, że Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wydawana będzie całkowicie bezpłatnie, a jej uzyskanie nie będzie powiązane z żadnym kryterium dochodowym. Będą mogli otrzymać ją więc wszyscy członkowie polskich rodzin posiadających na wychowaniu co najmniej trójkę dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia (do 24 roku życia dla osób kontynuujących naukę). Zgodnie z pierwszymi informacjami posiadanie OKDR upoważniać ma m.in. do ulg na podróże koleją, redukcji opłat za wydanie paszportu czy bezpłatnego wejścia na teren parków narodowych i rezerwatów, a także do zarządzanych przez administrację państwową placówek kulturalnych i sportowych.

Idea wdrożenia Karty Dużej Rodziny w skali całego kraju wydaje się być bardziej niż zasadna. Oby tylko faktycznie prace nad jej implementacją rozpoczęły się jeszcze w pierwszym kwartale br., wcześniej bowiem zapowiadano wprowadzenie OKDR już od stycznia.


Portal Skarbiec.Biz 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rządowe wsparcie dla osób wielodzietnych