Już od 1 stycznia 2016 nie musisz mieć meldunku
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Już od 1 stycznia 2016 nie musisz mieć meldunku

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wprowadzono jedynie niektóre zmiany dotyczące meldunku, na przykład uchylono kary za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Nowa ustawa o ewidencji ludności miała obowiązywać od 1 stycznia, a ustawa o dowodach osobistych – od 1 lipca 2013 roku. Również od początku tego roku miały wejść w życie przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw.

Dowody osobiste

Od początku 2015 roku zacznie funkcjonować Rejestr Dowodów Osobistych (RDO) – centralny rejestr prowadzony w formie elektronicznej przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w którym znajdą się wszystkie dane osobiste osób posiadających dowody osobiste. Będą miały do niego dostęp organy gminy i konsulowie. Zostaną wprowadzone specjalne kontrole korzystania z tych danych, aby zapewnić ich poufność.

 

Przewiduje się również opłaty za udostępnienie danych z RDO oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w wysokości:

  • 31 zł – za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane jednej osoby,
  • 0,30 zł – za jedno potwierdzenie istnienia lub nieistnienia ważnego dowodu osobistego,
  • 31 zł – za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym.


Będą obowiązywały specjalne formularze wniosków o udostępnienie danych z RDO i dokumentacji dotyczącej dowodów osobistych.

PESEL

Od stycznia 2015 roku powstanie rejestr PESEL, zamiast dotychczasowego zbioru PESEL – centralny zbiór danych, prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych, w którym będą zgromadzone dane obywateli polskich oraz zamieszkałych w Polsce cudzoziemców. Zmienią się formularze wniosków o nadanie numeru PESEL oraz wzory powiadomień o jego nadaniu lub zmianie (będzie możliwa również forma elektroniczna).

Zameldowanie

Obecnie istniejące gminne zbiory meldunkowe w 2015 roku zastąpią rejestry mieszkańców i rejestry zamieszkania cudzoziemców. Zostaną wprowadzone nowe formularze zgłoszenia:

  • pobytu stałego i czasowego,
  • wymeldowania z pobytu stałego i czasowego,
  • wyjazdu i powrotu z zagranicy, jeśli wyjazd trwał dłużej niż 6 miesięcy (według obecnych przepisów należy zgłosić wyjazd dłuższy niż 2 miesiące),


a także wzór zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy.

Za udostępnienie danych z rejestru PESEL, z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców będzie pobierana opłata – w wysokości takiej, jak w przypadku przekazywania danych z RDO.

Zniesienie obowiązku meldunkowego

Od 1 stycznia 2016 roku zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Również ten termin został przesunięty – z 1 stycznia 2014 roku. W związku z tą zmianą, od 2016 roku ulegną likwidacji rejestry mieszkańców oraz rejestry zamieszkania cudzoziemców. Od tego momentu nie będzie się gromadzić danych dotyczących adresu i daty zameldowania oraz wymeldowania z pobytu stałego i czasowego, a także daty wyjazdu i powrotu z zagranicy.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Opieka medyczna już teraz bez RMUA