Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jednolity rynek unijnej gospodarki
http://sxc.hu/

Jednolity rynek unijnej gospodarki

Spotkanie przedstawicieli unijnej administracji i biznesu odbyło się 3 października 2011 r. w Krakowie.

Ograniczenie biurokracji

- Musimy ograniczać ilość przepisów, upraszczać prawo i tworzyć w ten sposób jak najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej podkreślił wicepremier Pawlak. Przypomniał, że kwietniowy komunikat Komisji Europejskiej Single Market Act zawiera zestaw 12 konkretnych działań, które złagodzą skutki kryzysu odczuwalne przez obywateli i unijnych przedsiębiorców. - Chcemy przyspieszyć prace legislacyjne dotyczące 12 „dźwigni” rynku wewnętrznego, tak aby potrzebne akty prawne zostały przyjęte już w trakcie prezydencji duńskiej i cypryjskiej w 2012 r. – zapowiedział.

Jednolity patent

Wicepremier Pawlak zaznaczył, że priorytetem polskiej prezydencji, w kwestii eliminowania barier na wspólnym rynku, jest utworzenie jednolitego patentu wraz z jednolitym sądem patentowym. - Brak wspólnego systemu w tej dziedzinie oraz wysokie koszty uzyskania ochrony wynalazków hamują rozwój innowacyjności małych i średnich firm – ocenił. – Dlatego też dążymy m.in. do zredukowania tych kosztów o 20 proc. – zapowiedział. Dodał, że polska prezydencja będzie starała się utrzymać dotychczasowe silne zaangażowanie polityczne państw członkowskich i zaawansowanie prac w tym kierunku.

Konkursy ograniczają biurokrację

Szef resortu gospodarki zwrócił uwagę, że identyfikacji barier na rynku wewnętrznym służyły również konkursy „Tell us your story” oraz „Unia bez barier”. – Cieszę się, że tak wielu młodych ludzi, z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem podchodzi do problematyki integracji europejskiej i wiąże nadzieje z rozwojem jednolitego rynku – powiedział wręczając laureatom nagrody.

Wspólne usuwanie barier

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek podkreślił, że Forum Jednolitego Rynku zorganizowane przez trzy unijne instytucje Radę UE, Komisję i Parlament Europejski pokazuje, że Unia jest otwarta na dyskusję z obywatelami i przedsiębiorcami. - Tworzymy europejską przestrzeń obywatelską, która jest platformą debaty i porozumienia – powiedział. – Dzięki temu możemy skutecznie identyfikować i usuwać bariery na wspólnym rynku – dodał.

Z kolei komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier przypomniał wprowadzone w ostatnich 20 latach udogodnienia. – Dziś mamy różnorodność produktów, usług i cen oraz otwarty rynek pracy – powiedział. W jego opinii gospodarka europejska może być bardziej konkurencyjna na arenie międzynarodowej, jeśli bardziej rozwinie produkcję i przemysł. – To ambitny cel, który jednak możemy osiągnąć, konstruując wspólnie z przedsiębiorcami i obywatelami proaktywne prawo w Unii – przekonywał.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Loading Comments
Zainteresuje cię także