Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 424 głosów
20%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

83 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

89 głosów
59%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

252 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Jakimi kryteriami kierują się urzędnicy sprawdzając...
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Jakimi kryteriami kierują się urzędnicy sprawdzając PIT-y?

Podziel się tym artykułem:   

Wiele osób zastanawia się, na co zwracają uwagę organy podatkowe sprawdzając zeznania roczne. Pomocna w odpowiedzi na to pytanie będzie odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 2561/12.

30 kwietnia minął termin rozliczenia się z fiskusem. Teraz pracownicy urzędów skarbowych sprawdzają prawidłowość złożonych przez nas PIT-ów. W związku z tym dwoje posłów postanowiło zwrócić się do Ministerstwa Finansów z interpelacją w celu szczegółowego wyjaśnienia działań kontrolnych organów skarbowych w sprawach zobowiązań podatkowych. Stąd m. in. zadali resortowi finansów następujące pytanie: Na czym konkretnie polega ocena materialno-prawna złożonej przez podmiot deklaracji?

Pierwszy etap kontroli zeznań rocznych

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, organy podatkowe pierwszej instancji sprawdzają złożone deklaracje poprzez badanie ich poprawności pod względem formalnym. Następnie ustalany jest stan faktyczny w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności tego stanu z deklaracją. Oprócz tego analizowane są dokumenty źródłowe (m. in. PIT-11) w celu zweryfikowania ich prawdziwości z danymi podanymi przez podatnika w zeznaniu.

Urzędnicy samodzielnie poprawiają drobne błędy formalne

Jeżeli w deklaracji wykryte zostaną drobne uchybienia formalne, to organy podatkowe w zależności od ich charakteru i zakresu samodzielnie je korygują (jeśli w rezultacie korekty zmiana wysokości zobowiązania nie przekroczy 1 tys. zł) lub zawiadamiają podatnika, jakie błędy musi poprawić w swoim zeznaniu.

Ocena merytoryczna deklaracji ma swobodny charakter

Nieco inaczej procedura sprawdzania deklaracji wygląda w przypadku, kiedy organy podatkowe mają wątpliwości merytoryczne co do treści zeznania. Wtedy urzędnicy najczęściej wzywają do siebie podatnika w celu udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia braków w zeznaniu, uzasadniając przyczyny zakwestionowania poprawności danych zawartych w PIT.

W tym trybie ocena deklaracji przez organ podatkowy ma charakter uproszczony. Pozwala to urzędnikom w sposób jak najmniej sformalizowany wstępne dokonać oceny zagadnień o charakterze materialnym. Dla stosowania powyższego przepisu nie jest ważne, czy ewentualna niepoprawność deklaracji będzie skutkować zaniżeniem czy zawyżeniem zobowiązania podatkowego.

Jeżeli podatnik zgodzi się z zastrzeżeniami organu podatkowego i uzupełni (poprawi) deklarację w sposób jednoznacznie usuwający wątpliwości urzędników, to wtedy zbędne jest wszczynanie postępowania podatkowego. Natomiast gdy podatnik nie zgodzi się ze stanowiskiem organu podatkowego, a wątpliwości co do poprawności zeznania nie zostaną rozwiane, to w takim przypadku wszczyna się postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową.

 

Podatnik.info

Podziel się tym artykułem:   
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl