Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 313 głosów
18%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

57 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

65 głosów
61%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

191 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Jakiego rodzaju leki można odliczyć od podatku...
Redakcja
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Jakiego rodzaju leki można odliczyć od podatku dochodowego?

Podziel się tym artykułem:   

Odliczenie przez podatnika w druku PIT/O wydatków na leki wymaga, aby lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna musi je stosować stale lub czasowo. 

PIT/O dołączany do PIT-28, PIT-36 i PIT-37


Prawo do odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne przysługuje podatnikom rozliczającym się w zależności od źródeł uzyskiwanych dochodów w zeznaniach PIT-28 (ryczałt) oraz PIT-36 i PIT-37 (skala podatkowa). W tym celu należy dołączyć do któregoś z nich załącznik PIT/O, w którym odliczamy wszystkie ulgi podatkowe poza mieszkaniową, wykazywaną w formularzu PIT/D.


Dokumentowanie wydatków


W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć jedynie te leki, które lekarz specjalista uznał za niezbędne do czasowego lub stałego stosowania przez osobę niepełnosprawną. Ustawa nie określa w jaki sposób lekarz ma stwierdzić potrzebę ich zażywania. Oznacza to, że dopuszczalna jest każda forma, nawet ustne stwierdzenie takiego stanu rzeczy przez specjalistę.
Jednak dla celów dowodowych pacjent powinien zadbać o wręczenie przez lekarza dokumentu stwierdzającego konieczność zażywania określonych leków w formie pisemnej, np. zaświadczenia. Powinno one zawierać:

  • kto i kiedy je wystawił,
  • jakie leki i przez jaki okres powinny być stosowane przez osobę niepełnosprawną.


Zaświadczenie może zostać wydane również po poniesieniu wydatku przez pacjenta.
Pojęcie specjalisty oznacza, że osobą uprawioną do wystawienia zaświadczenia jest każdy lekarz posiadający specjalizację w określonej dziedzinie medycyny, np. onkolog, okulista, dermatolog itd.


W ramach ulgi można odliczyć wszystkie leki spełniające powyższe wymagania, niezależnie od tego, czy są związane z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność. Dodatkowo małżonkowie korzystający z ulgi muszą pamiętać o zasadzie indywidualnego przeznaczenia. Oznacza ona, że kwota odliczenia musi być ustalona oddzielnie dla każdej osoby uprawnionej (trzeba odrębnie zsumować wydatki na leki dla każdej osoby niepełnosprawnej).Podatnik.info

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl