Jakie stawki podatkowe należy uwzględnić w deklaracji PIT 2019? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika
Jakie stawki podatkowe należy uwzględnić w deklaracji...
Justyna Nowak
FreeImages
Podatnik.Info

Jakie stawki podatkowe należy uwzględnić w deklaracji PIT 2019?

Podziel się tym artykułem:   

Fundamentem poprawnego wyliczenia podatku dochodowego są stawki określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991. Prawo to, nazywane również Ustawą o PIT, reguluje stawki podatkowe dla wszystkich rodzajów przeprowadzanych rozliczeń. 

 

Czy możemy  spodziewać się w tym roku zmian, które mogłyby objąć te stawki lub kwoty zmniejszające podatek?

  

Stawki podatkowe a podatek dochodowy

Zgodnie z literą prawa, opisaną w Ustawie o PIT, deklaracja PIT-37 służy do wykazania dochodów opodatkowanych według tzw. skali podatkowej. Zakłada ona 18% opodatkowania dla rocznych dochodów poniżej 85 528 zł. Nadwyżka od tej kwoty jest opodatkowana według 32% stawki. Podatnikowi przysługuje możliwość odjęcia od dochodu kwoty zmniejszającej podatek, której wysokość różni się w zależności rocznych zarobków.

Roczna podstawa obliczenia podatku

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek

poniżej 8 000 zł

1 440 zł

8000 zł – 13 000 zł

1 440 zł – [883, 98 zł * (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) / 5000 zł]

13 000 zł – 85 528 zł

556, 02 zł

85 528 zł – 127 000 zł

556, 02 zł – [556, 02 * (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł]

powyżej 127 000 zł

brak kwoty zmniejszającej podatek

  

Poszczególne stawki podatkowe wynikają z różnych artykułów Ustawy o PIT. W treści tego prawa możemy sprawdzić wysokość opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno przy rozliczeniu z wykorzystaniem skali podatkowej, jak i rozliczenia liniowego.

  

Zgodnie z art. 30c Ustawy o PIT, dochody wynikające z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź działów specjalnej produkcji rolnej mogą być rozliczone według stawki 19%, która (w przeciwieństwie do skali podatkowej) jest niezmienna względem dochodów. Pieniądze uzyskane przy poprzez opodatkowanie liniowe nie mogą być łączone z innymi źródłami zarobku.

  

19% stawki podatkowe dotyczą również dochodów:

  • z kapitałów pieniężnych, takich jak sprzedaż papierów wartościowych, oraz instrumentów finansowych, których to zysków nie łączy się z pozostałymi dochodami (art. 30b),
  • ze sprzedaży nieruchomości i praw do nich (art. 10 ust. 1 pkt 8a – 8c),
  • z zagranicznej jednostki kontrolowanej (art. 30f, ust. 1),
  • z niezrealizowanych zysków, gdy ustalana jest wartość podatkowa składnika majątku (j.w.).
 

Stawki podatkowe w ramach rozliczenia ryczałtowego

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzyjnie reguluje również stawki podatkowe dotyczące rozliczenia za pomocą ryczałtu, charakteryzującego się zapłatą podatku od przychodu, nie uwzględniając kosztów osiągnięcia dochodu. Ile wynoszą stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zależności od branży?

Wysokość stawki ryczałtu

Rodzaj osiąganych przychodów

2%

Nieprzemysłowe przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych własnego chowu, hodowli bądź uprawy

3%

Działalność handlowa, gastronomiczna (wyjąwszy napoje powyżej 1,5% zawartości alkoholu)

5,5%

Roboty budowlane, działalność wytwórcza

8,5%

Działalność usługowa, gastronomiczna (włącznie z napojami powyżej 1.5% zawartości alkoholu), przychody poniżej 100 000 zł z tytułu najmu, dzierżawy i pochodnych

12,5%

przychody od nadwyżki powyżej 100 000 zł z tytułu najmu, dzierżawy i pochodnych

17%

Pośrednictwo w handlu hurtowym, wynajmowanie samochodów osobowych, hotelarstwo

20%

Praca w ramach wolnego zawodu

  

Aby poprawnie wyliczyć wysokość zobowiązania względem fiskusa w ramach takich deklaracji, jak PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-28, podatnik musi znać stawki podatkowe i wynikające z nich koszty. Wszystkie powyższe deklaracje można uzupełnić przy pomocy programu PIT wraz z niezbędnymi załącznikami. Obowiązujący Cię formularz wypełnisz szybko, bezpiecznie i wygodnie, tak jak miliony Polaków w latach ubiegłych!

 

Podziel się tym artykułem: