Jakie są największe bariery w rozwoju pracy tymczasowej w Polsce? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Najwygodniejszy sposób złożenia PIT-u to?
Wyniki sondażu: sondaż 1007 głosów
78%

elektroniczny

790 głosów
18%

osobiście w urzędzie skarbowym

180 głosów
4%

za pośrednictwem poczty

37 głosów
Kalendarz podatnika
Jakie są największe bariery w rozwoju pracy tymczasowej w...
KS
http://sxc.hu/

Jakie są największe bariery w rozwoju pracy tymczasowej w Polsce?

Podziel się tym artykułem:   

Rozwój rynku pracy tymczasowej w Polsce hamują ograniczenia w wykonywaniu niektórych prac przez pracowników tymczasowych, ograniczenie do 18 miesięcy długości ich zatrudnienia oraz dyskryminacja pracowników tymczasowych przy wyliczaniu wysokości zasiłku chorobowego.

Takie stanowisko zajęli eksperci PKPP Lewiatan.

Pracownicy tymczasowi mogą ograniczyć szarą strefę w budownictwie

Zakaz wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych nie jest uzasadniony. Szczególne ma to znaczenie w budownictwie w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy i wychodzenia z szarej strefy oraz zmniejszania bezrobocia. Każdy pracownik, zarówno tymczasowy, jak i bezpośrednio zatrudniony przez pracodawcę, przed rozpoczęciem pracy podlega takim samym badaniom lekarskim oraz przechodzi takie samo szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nie wolno dyskryminować pracowników tymczasowych

Postulujemy też wydłużenie długości zatrudnienia pracowników tymczasowych do 24 miesięcy oraz zmianę ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Obecnie, mimo że od wynagrodzeń pracowników tymczasowych odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości, to nie otrzymują oni równorzędnych świadczeń w porównaniu z innymi zatrudnionymi.

Jakie przepisy należy zmienić, aby ułatwić zatrudnianie pracowników tymczasowych?

Zdaniem Polskiego Forum HR, które zrzesza agencje zatrudnienia, zmiany konieczne są w zakresie:
• archiwizacji danych (nawet przy umowie trwającej jeden dzień, dane pracownika należy przechowywać przez 50 lat, rozwiązaniem które pomogłoby w tej sytuacji może być wprowadzenie minimalnych wartości (wynagrodzenia lub godzin pracy) przy których ten obowiązek miałby miejsce)
• współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia
• wliczania pracowników tymczasowych do liczby pracowników wewnętrznych agencji (ma to szczególne znaczenie gdy mówimy o PFRON-ie i Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych)
• badań lekarskich (rozwiązaniem byłoby zniesienie obowiązku wykonywania kolejnych badań w momencie, kiedy warunki pracy przy kolejnej umowie się nie zmieniają, nawet jeśli zmienił się pracodawca).

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Podziel się tym artykułem: