Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jakie wymagania musi spełnić firma starając się o...
http://sxc.hu/
Expander

Jakie wymagania musi spełnić firma starając się o kredyt na nieruchomość

Expander zwraca jednak uwagę, że nawet przedsiębiorstwo bez historii w branży nieruchomościowej, uzbrojone w odpowiednią wiedzę, może uzyskać kredyt na zakup lokalu pod wynajem lub siedzibę.

Banki zwykle udzielają kredytów inwestycyjnych tylko tym firmom, które mają już doświadczenie w swoim biznesie. To bowiem zwiększa szanse powodzenia finansowanego przedsięwzięcia, a więc i prawdopodobieństwo, że bank odzyska pożyczone pieniądze. Wyjątkiem od tej zasady jest kredyt na zakup nieruchomości pod wynajem. W takim przypadku firma nie musi prowadzić działalności gospodarczej w tym zakresie.

Co ciekawe, w celu uzyskania takiego kredytu przedsiębiorstwo może powołać spółkę celową, która w jego imieniu będzie ubiegać się o dofinansowanie. Spółka celowa nie musi posiadać dużego bufora finansowego, ani wykazywać długoletniej działalności. Przy badaniu zdolności kredytowej nie bierze się bowiem pod uwagę długości działania firmy. Nie trzeba także przedstawiać dochodu obecnego, który mógłby pokryć raty kredytu.

Spłatę w pełni pokrywać będzie bowiem otrzymywany w przyszłości czynsz. Klient musi być jedynie przygotowany na wymagany wkład własny wynoszący min. 20% wartości zakupu. Warto więc potraktować to jako inwestycję długookresową. Takie kredyty są bowiem udzielane przede wszystkim na 10 lat plus 5 lat okresu amortyzacji.

Aby otrzymać taki kredyt, nie trzeba przygotować wielu dokumentów. Najważniejszym punktem jest umowa najmu, którą firma podpisze z przyszłymi najemcami. To na podstawie wpływów z najmu będzie bowiem liczona zdolność kredytowa. Na początku wystarczy, aby klient posiadał przynajmniej list intencyjny podmiotów zainteresowanych najmem. Nie jest to oczywiście dokument wiążący, jednak inwestorowi, czyli bankowi wskazuje, z jakim zainteresowaniem może spotkać się propozycja starającego się o dofinansowanie.

Warto dodać, że najemcą może być także spółka matka. Może to być więc bardzo korzystny sposób uzyskania finansowania na zakup siedziby dla firmy. W przypadku zakupu nieruchomości bezpośrednio przez spółkę matkę musi ona bowiem posiadać zdolność kredytową obliczaną na podstawie wyników własnej działalności. Przed udzieleniem takiego kredytu, bank szczegółowo zbada jej sytuację finansową. 


Monika Mojzesowicz
Menedżer ds. Produktów dla Firm firmy Expander 

Loading Comments
Zainteresuje cię także