Jakie ulgi w PIT-28 w 2018 roku dla ryczałtowców?
Pixabay.com
Podatnik.info

Jakie ulgi w PIT-28 w 2018 roku dla ryczałtowców?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Kto wypełnia PIT-28 za 2017 rok?

Zgodnie z ustawą PIT-28 wypełniają podatnicy, którzy w formie ryczałtu ewidencjonowanego uzyskują przychody z następujących źródeł:

 • prowadzą indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych,
 • uzyskują  przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.


Jednak aby złożenie PIT-28 w 2018 roku było możliwe, wcześniej podatnik musiał zgodnie z ustawą dopełnić następujących obowiązków zgłoszeniowych:

 • zawiadomić do 20 stycznia 2017 roku urząd skarbowy o rozliczaniu ryczałtem przychodów z tytułu działalności gospodarczej. Z kolei w przypadku osób dopiero rozpoczynających prowadzenie samodzielnej działalności w ubiegłym roku, zawiadomienie powinno być złożone w dniu rozpoczęcia działalności, jednakże nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu za pomocą formularza CEiDG-1,
 • zawiadomić urząd skarbowy do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze, a w przypadku osiągnięcia pierwszego przychodu w grudniu, oświadczenie należało złożyć do końca 2017 roku.


Jakie ulgi w PIT/O może odliczyć ryczałtowiec w PIT-28 za 2017 rok?


W deklaracji PIT-28 można odliczyć znacznie mniej ulg niż w zeznaniach PIT-36 czy PIT-37. Ryczałtowcom nie przysługuje prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, a także ulga prorodzinna. Chyba, że w ubiegłym roku uzyskali również przychody objęte skalą podatkową (stawki 18 i 32 proc.).


Natomiast do 31 stycznia 2018 roku w PIT-28 za 2017 rok, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O, ryczałtowcy mogą skorzystać z następujących preferencji podatkowych:

 • ulgi rehabilitacyjnej,
 • ulgi dla honorowych krwiodawców,
 • ulgi abolicyjnej,
 • składek na ZUS,
 • składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • darowizn na cele kultu religijnego,
 • darowizn na cele pożytku publicznego.


Odlicz ulgi podatkowe w PIT-28 za 2017 rok przez internet


Podatnicy, którzy w 2017 roku uzyskali przychody w formie ryczałtu, do 31 stycznia 2018 roku muszą przesłać PIT-28 do urzędu skarbowego. Wygodnie można to zrobić online za pomocą systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów za pośrednictwem portalu podatkowego Podatnik.info. Wystarczy skorzystać z całkowicie bezpłatnego programu  PIT Pro 2017/2018. W tym celu należy podać pięć następujących danych. Posłużą one fiskusowi do identyfikacji tożsamości podatnika:

 • imię,
 • nazwisko
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu z PIT za 2016 rok.


Gdy weryfikacja tożsamości zakończy się sukcesem, intuicyjny kreator pomoże użytkownikowi wypełnić kolejne etapy rozliczenia za 2017 rok. Po otrzymaniu od portalu podatkowego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), możemy mieć pewność, że PIT-28 dotarł do urzędu skarbowego.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak rozliczyć przychody z najmu ryczałtem w PIT-28 do 31 stycznia 2018 roku?