Jakie stawki ryczałtu w PIT-28 za 2017 rok przez internet?
Pixabay.com
Podatnik.info

Jakie stawki ryczałtu w PIT-28 za 2017 rok przez internet?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Stawki ryczałtu w PIT-28 online


W polskim systemie podatkowym wyróżniamy 7 różnych wysokości stawek ryczałtu. Zgodnie z ustawą, są uzależnione od rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Wykazuje się je w części C deklaracji PIT-28.


1. Stawka 20 proc.


Najwyższa stawka ryczałtu obowiązuje osoby, które wykonują wolne zawody, takie jak np.:

 • dziennikarze,
 • graficy,
 • tłumacze,
 • lekarze,
 • dentyści,
 • nauczyciele udzielający korepetycji.


2. Stawka ryczałtu 17 proc.


Druga co do wysokości składek przeznaczona jest dla przedsiębiorców świadczących następujące usługi:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji,
 • obsługi centrali radio-taxi,


pośrednictwa w:

 • organizacji wyjazdów turystycznych,
 • sprzedaży hurtowej pojazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich zarówno w sklepach internetowych jak i stacjonarnych,
 • sprzedaży motocykli oraz akcesoriów i części do nich zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych,
 • handlu hurtowym,


świadczących usługi:

 • fotograficzne,
 • hotelarskie,
 • parkingowe,


wydawania:

 • pakietów gier,
 • pakietów oprogramowania systemowego oraz użytkowego,
 • oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu,


pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie:

 • odwiedzania i pomocy domowej dla osób w podeszłym wieku,
 • opieki dziennej dla osób w podeszłym wieku,
 • przystosowania zawodowego osób niepełnosprawnych i bezrobotnych,
 • porad dla dzieci.


3. Stawka 10 proc.


Trzecia co do wysokości składka ryczałtu przeznaczona jest dla podatników, którzy odpłatnie zbywają prawa majątkowe lub nieruchomości będące:

 • wartościami niematerialnymi lub prawnymi lub kwalifikują się jako środki trwałe i podlegają ujęciu w rejestrze środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,
 • ze względu na okres użytkowania krótszy lub równy rok nie zostały zakwalifikowane do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych,
 • są składnikami majątku, które stanowią spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.


4. Stawka 8,5 proc.


Czwarta co do wysokości stawka ryczałtu przeznaczona jest dla podatników, którzy świadczą usługi z zakresu:

 • usług gastronomicznych w zakresie sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu,
 • zajmują się wytwarzaniem towarów z materiałów zamawiającego,
 • zajmują się konserwacją oraz naprawą maszyn biurowych, liczących oraz księgujących,
 • prowadzenia przedszkoli,
 • zapobiegania oraz zwalczania pożarów,
 • związanych z prowadzeniem ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz innych obiektów i obszarów ochrony przyrody,


przychodów osiągniętych z następujących źródeł:

 • prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy komisu,
 • prowizji uzyskanych w ramach sprzedaży na podstawie umowy o kolportaż,
 • dzierżawa, poddzierżawa, najem i podnajem składników, które są związane z działalnością gospodarczą,
 • otrzymane odszkodowania za szkody związane ze składnikami majątku firmowego,
 • wypożyczenie artykułów użytku domowego i osobistego.


5. Stawka 5,5 proc.


Piąta co do wielkości stawka obowiązuje podatników, którzy osiągają przychody z:

 • prowadzenia działalności wytwórczej,
 • z robót budowlanych,
 • dzięki przewozowi ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.


Stawką 5,5 proc. objęte są również prowizje osiągnięte przy sprzedaży:

 • żetonów oraz kart magnetycznych do automatów,
 • jednorazowych biletów komunikacji miejskiej,
 • znaczków do biletów miesięcznych,
 • znaczków pocztowych.


6. Stawka 3 proc.


Jedną z najniższych stawek ryczałtu objęte są przychody z następujących źródeł:

 • z działalności gastronomicznej, za wyjątkiem sprzedaży napoi o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc.,
 • z usług w zakresie produkcji zwierzęcej,
 • z usług w zakresie handlu,
 • z działalności rybaków zalewowych oraz morskich w zakresie sprzedaży ryb oraz innych surowców pochodzących z własnych połowów,
 • z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku, które są wykorzystywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.


7. Stawka 2 proc.


Najniższą stawką ryczałtu są objęte przychody pochodzące ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w inny sposób niż przemysłowy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy i hodowli lub chowu.


Jak wypełnić PIT-28 online w 2018 roku?


Najprostszym, a jednocześnie najszybszym sposobem rozliczenia PIT-28 za 2017 rok przez internet jest skorzystanie z systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Jest z nim skonfigurowany portal podatkowy Podatnik.info, na którym można pobrać całkowicie darmowy program PIT Pro 2017/2018 lub wypełnić go online. Aplikacja posiada aktualne druki podatkowe, w tym zeznanie roczne PIT-28 oraz załączniki PIT-28A i PIT-28B. Aby rozliczyć się w ciągu kilku minut, wystarczy podać 5 następujących danych, na podstawie których urząd skarbowy identyfikuje naszą tożsamość:

 • imię,
 • nazwisko
 • datę urodzenia,
 • nr PESEL lub NIP,
 • kwotę przychodu z PIT za 2016 rok.Następnie intuicyjny kreator umożliwi nam szybkie przebrnięcie przez kolejne etapy rozliczenia. Pomoże m. in. wybrać odpowiednią stawkę ryczałtu i uniknięcie błędów w obliczeniach. Później wystarczy za pośrednictwem portalu podatkowego odebrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), dzięki któremu możemy być pewni, że PIT-28 online wraz z załącznikami dotarł do urzędu skarbowego.

Loading Comments
Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak rozliczyć najem w PIT-28 za 2017 rok przez internet?