Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Jakie korzyści daje kredyt kupiecki - od 2014 r. ważny...
http://sxc.hu/
Expander

Jakie korzyści daje kredyt kupiecki - od 2014 r. ważny jest aspekt podatkowy

Kredyt kupiecki jest bardzo popularnym narzędziem finansowania działalności. Dzięki niemu, należność za zakup regulowana jest dopiero po 90 dniach lub w dwu lub trzyletnich ratach. 

Nic więc dziwnego, że z dobrodziejstwa odroczonych terminów płatności korzystają zarówno nabywcy towarów handlowych, usług, jak i środków trwałych.

Do niedawna jedynym parametrem, który należało uwzględnić wybierając pomiędzy kredytem kupieckim a kredytem bankowym, był całkowity koszt kredytu vs. rabat, który można uzyskać u dostawcy z tytułu jednorazowej płatności. Od 2014 r. należy wziąć jednak również pod uwagę równie ważny aspekt podatkowy.

Przed rokiem 2014 dla rozliczenia kosztów podatkowych istotny był jedynie sam fakt nabycia środka trwałego/towaru/usługi (czyli otrzymania faktury) bez względu na termin dokonania zapłaty. Według obowiązujących od nowego roku przepisów o podatku dochodowym (zarówno od osób fizycznych jak
i prawnych) dotyczących tzw. „zatorów płatniczych”, podatnik jest zobowiązany do dokonania zmniejszenia kosztów podatkowych, jeżeli nie ureguluje płatności w ciągu 30 dni od daty upływu tego terminu. Jeżeli strony ustalą termin zapłaty dłuższy niż 60 dni i kwota ta nie zostanie uregulowana w tym terminie, wówczas podatnik będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych (art. 15b ust. 2 ustawy o pdop). Jeśli przedmiotem nabycia będzie środek trwały podlegający amortyzacji, konieczna będzie korekta odpisów amortyzacyjnych.

Przykład:

Przedsiębiorca kupuje od dealera ciężarówkę, którą, w świetle obowiązujących przepisów, może jednorazowo zamortyzować. Strony ustaliły płatność w formie dwóch rat: 50% przy odbiorze auta i 50% po 6 miesiącach. W świetle w/w przepisów podatkowych, po 90 dniach przedsiębiorca musi skorygować wartość dokonanej amortyzacji o niezapłaconą drugą ratę.


Żeby uniknąć konieczności korekty kosztów, która dodatkowo nastręcza szeregu nierozstrzygniętych przez fiskusa wątpliwości, przedsiębiorca powinien nabyć przedmiotowy pojazd ze środków pochodzących z kredytu. Z powołanego bowiem przepisu (art. 15b ustawy o pdop) nie wynika, aby zapłata za fakturę (umowę bądź inny dokument), powinna nastąpić ze środków własnych. Ważne jest, aby zobowiązanie zostało uregulowane.

Alternatywa: leasing operacyjny bądź wynajem

Alternatywą dla zakupu z kredytu bankowego jest skorzystanie z leasingu operacyjnego lub wynajmu.
W takim przypadku każda rata leasingowa/czynsz najmu stanowić będzie koszt podatkowy.

Powyższe rozwiązania są szczególnie korzystne w przypadku samochodów osobowych o wartości powyżej 20tys. EUR z uwagi na limit amortyzacji. W przypadku leasingu należy pamiętać, że brak konieczności korekty odpisów amortyzacyjnych dotyczy jedynie leasingu operacyjnego (amortyzacji dokonuje leasingodawca), w przypadku leasingu finansowego (amortyzacji dokonuje leasingobiorca) podatnik jest zobowiązany do korygowania kosztów przychodów na zasadach określonych na wstępie.

Tab. Konsekwencje prawno-podatkowe:


Monika Mojzesowicz
Dyrektor Departamentu Produktów dla Firm
Expander Advisors

Loading Comments