Jaki identyfikator podatkowy wpisać w e-PIT? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Jaki identyfikator podatkowy wpisać w e-PIT?
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/

Jaki identyfikator podatkowy wpisać w e-PIT?

Podziel się tym artykułem:   

Wiele osób wypełniających e-PIT jest zaskoczonych w momencie, kiedy musi wybrać identyfikator podatkowy. Nie wiedzą one, który z dwóch identyfikatorów wybrać, - NIP czy PESEL.

Podatnicy są przyzwyczajeni, że dotychczas wypełniając zeznanie roczne w rubryce identyfikator podatkowy wpisywali NIP. Ale od 1 września 2011 roku dla osób fizycznych figurujących w rejestrze Powszechnego Elektronicznego System Ewidencji Ludności (PESEL), które:

- nie prowadzą działalności gospodarczej,
- nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT,
- nie są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, numerem identyfikacji podatkowej jest PESEL. Natomiast w przypadku pozostałych podatników ( m. in. płatników składek), numerem identyfikacji podatkowej nadal jest NIP.

>>>Podatniku! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2012<<<

Program PIT PRO 2012 pozwala na wpisanie tylko jednego identyfikatora podatkowego

Podatnicy przyzwyczajeni do tego, że w ubiegłych latach rozliczając się z fiskusem posługiwali się NIP-em oraz osoby po raz pierwszy wypełniające e-PIT muszą zapoznać się z wymienionymi wyżej warunkami ustalonymi przez ustawodawcę aby dowiedzieć się, który z dwóch identyfikatorów podatkowych powinni wpisać w zeznaniu rocznym. Ponadto program PIT PRO 2012 pozwala użytkownikowi wybrać tylko jeden identyfikator, za pomocą którego podatnik rozliczy się z organem podatkowym.

Uproszczono formalności związane z rozliczeniami z fiskusem

Ustawodawca wprowadził powyższe zmiany w celu, aby nr PESEL był identyfikatorem „zwykłych” podatników, czyli osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Natomiast obowiązkowym identyfikatorem podatkowym dla przedsiębiorców nadal jest NIP, niezależnie od tego, czy posiadają oni nr PESEL, czy też nie. Celem takiego działania jest przede wszystkim uproszczenie formalności związanych z różnego rodzaju rozliczeniami podatkowymi.

Osoby posługujące się nr PESEL w celach podatkowych nie muszą już podawać NIP-u w takich dokumentach jak np. umowa o pracę, zlecenie, o dzieło lub w zwolnieniach lekarskich. Natomiast przedsiębiorcy szybciej uzyskują NIP, niż działo się to wcześniej. Stanie się tak dlatego, ponieważ otrzymuje się go jako potwierdzenie nadania, a nie jak w poprzednich latach w formie decyzji administracyjnej. Pozwoliło to skrócić czas całej procedury z miesiąca do 14 dni.

Jeszcze krótszy okres czasu potrzebny na nadanie NIP-u czeka osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej. Uzyskają one numer identyfikacji podatkowej pierwszego dnia po dostarczeniu do organu podatkowego prawidłowo wypełnionego zgłoszenia identyfikacyjnego. Natomiast decyzja potwierdzającą nadanie NIP-u powinna zostać wysłana do podatnika w następnym dniu roboczym po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego prawidłowego zgłoszenia identyfikacyjnego.

 

Podatnik.info

Podziel się tym artykułem: